Kampanjearbeid

Planlegg

Å holde en kampanje kan være et fint verktøy for å skape synlighet rundt organisasjonen, skape bevissthet rundt en sak eller verve flere medlemmer i organisasjonen. 

I denne saken kommer vi til å gå gjennom ulike typer kampanjer man kan arrangere, råd om planlegging og gjennomføringen av kampanjen. 

Kampanjearbeid er et bredt felt. Derfor skiller vi inn  kampanjearbeidet i tre kategorier:

 • Rekrutteringskampanje
 • Informasjonskampanje
 • Påvirkningskampanje

For å lykkes med kampanjen bør man ha et klart mål med kampanjen man skal gjennomføre. Det er også viktig å ha en ansvarlig for kampanjen. Den ansvarlige bør være tydelig for alle. Da sikrer man at arbeidet blir effektivt og godt.

Deretter må man bestemme seg for hvem som er målgruppen for kampanjen. Man bør også sette en startdato og sluttdato, slik at arbeidet deres er tidsbegrenset til en periode. 

Prøv å finn en relevant tid som kan aktualisere kampanjen deres. For eksempel så ville ikke et solkrem-firma delt ut solkrem om vinteren, eller et brus-selskap delt ut julebrus om sommeren.

 

… og gjennomfør!

Planleggingsfasen er den viktigste perioden i kampanjearbeidet. Her skal dere peile ut budskapet for kampanjen og legge en slagplan for utførelsen.

Viktige spørsmål før dere setter i gang:

 • Hva er problemet?
 • Hvem skal dere påvirke for å endre problemet?
 • Hvordan skal dere gjøre det?
 • Når skal dere gjøre det?
 • Hvor mye koster det?

Når dere har svart på disse spørsmålene må dere begynne med planleggingen av selve kampanjen.

 • Definer et problem og et mål for kampanjen
 • Velg målgruppe(r)
 • Få inn for kampanjens krav
 • Vurder hvilke kampanjeaktiviteter som skal gjennomføres. hvor og når – hva er den beste måten å nå målet på?
 • Vurder hvilke medier som kan kontaktes for å få oppmerksomhet (se mediearbeid)
 • Lag et budsjett for kampanjen
 • Lag en handlingsplan med dato og tidspunkter for all aktivitet
 • Mobilisering av medlemmer for å gjennomføre aktivitetene

Når kampanjen skal gjennomføres er det viktig å ha tydelige roller. Finn ansvarlige for hver aktivitet, og sørg for å holde planen.

Hvorfor er kampanjer viktig?

Kampanjer synliggjør organisasjonen deres for potensielle medlemmer og styresmakter. I tillegg er det gøy!

Kurs i kampanjearbeid

Visste du at vi i UngOrg kan holde kurs i kampanjearbeid? Vi skreddersyr kurset dere trenger!

Send en forespørsel til organisasjon@ungorg.no, så avtaler vi innhold og tidspunkt.