Vi takker for et godt gjennomført årsmøte!

Tusen takk til alle som kom på årsmøtet vårt den 21. mars! Det er inspirerende å høre nye tanker og diskusjoner sett i fra ulike perspektiver i den unge frivilligheten. Årsmøtet valgte i går et nytt styre som skal lede UngOrg det kommende året. 

Av: UngOrg

Under møtet diskuterte representantene fra medlemsorganisasjonene styringsdokumentet til UngOrg og vedtok de politiske målene for UngOrg.

UngOrg skal i 2024 fokusere mye på politikk og politikkutvikling slik at saker fra den unge frivilligheten blir fulgt opp og får større gjennomslagskraft. 

Årsmøtet diskuterte også hva som er viktig for å skape sterke barne- og ungdomsorganisasjoner, og hvordan vi kan holde aktiviteter og kurs for å inkludere enda flere i frivilligheten. 

Vår organisasjonsrådgiver Viktor Hegerberg var ordstyrer under årsmøtet. 

Styreleder Nils er gjenvalgt som styreleder

Årsmøtet valgte nytt styre for UngOrg, og Nils Rørstad ble gjenvalgt til å sitte som styreleder for den kommende perioden. 

Hva ser du frem til som styreleder for UngOrg det kommende året?

– Det siste året har jeg lært masse nytt og spennende om den unge frivilligheten i Oslo. Jeg gleder meg til å se utviklingen det neste året. Årsmøtet bestemte at vi skal ha et større fokus på medlemmene og medlemstilbudet i året som kommer. Dette arbeidet gleder jeg meg til å ta fatt på, sammen med resten av styret og ny daglig leder, Håkon, som jeg vet brenner for frivilligheten. Det blir kjempespennende å starte opp en ny periode med et nytt styre! Sa Nils Nerhus Rørstad rett etter årsmøte i går.

Gjenvalget reflekterer tilliten årsmøtet har til han som styreleder og vi ser frem til et nytt år med Nils som styreleder i UngOrg. Vi gleder oss til å se Nils sin innsats og engasjement sette sine spor i den unge frivilligheten i Oslo gjennom 2024. 

Her er det nye styret til UngOrg for perioden 2024-2025

Nils Rørstad er gjenvalgt som styreleder

Sania Aliza Shabir er valgt som politisk nestleder.

Gørkem Yüksel som organisatorisk nestleder (Ikke på valg).

Ingeborg Willumsen Vikene er valgt som styremedlem. 

Victoria Michelle Wang er valgt som styremedlem.  

Orkidee Farzehsaeid er valgt som styremedlem. 

Martine Nisso Nusayrieva-Mitchell er valgt som styremedlem. 

Lois Stormoen Tomac  er valgt som styremedlem.  

Hans Christian Andersen-Knudsen som styremedlem (Ikke på valg)

Ahmet Titrek som styremedlem (Ikke på valg).

I tillegg sitter følgende i styret til UngOrg på vegne av Sentralt ungdomsråd (SUR):

Rosa Zahiranoush