En veldrevet organisasjon

INTROTEKST

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein
Organisasjons- og arrangementskonsulent
agnes@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Hvorfor stille til styret?

Les om hva det innebærer å sitte i et styre og hvorfor du bør ta på deg et styreverv i organisasjonen din!

Styrets ansvar

Les om hva slags ansvar et styre har, hvilke lover og regler som gjelder og hvilket ansvar du har som styremedlem.

Fordeling av oppgaver

I denne saken ser vi på hvordan et styre kan arbeide og fordele oppgaver mellom alle medlemmene, slik at arbeidet kan organiseres på best mulig måte.

Et velfungerende styre

Hva skal til for at styrearbeidet blir godt? Og hva bør man gjøre hvis noen faller fra, blir demotiverte i løpet av perioden eller samarbeidet ikke fungerer?

Lederrollen

I denne saken skriver vi om hva som forventes av deg som er styreleder eller vurderer å stille som det.

Nestlederrollen

I denne saken skriver vi om hva som forventes av deg som er nestleder, eller som vurderer å stille som nestleder. Hvordan utfyller nestleder en leder, og hvordan kan man arbeide godt i et styre?

Økonomiansvarlig

Hvor mye ansvar er egentlig økonomiansvarlig, og hva må jeg gjøre hvis jeg blir valgt som dette?

Styremedlem

Hvilket ansvar har du som styremedlem i en organisasjon, og hva innebærer det å være medlem av et styre?