Søk UngOrgs revisortjeneste innen 31. august

Skal din organisasjon søke om driftsstøtte fra Oslo kommune i løpet av høsten? Da kan UngOrgs tilbud om revisjon av medlemslister være noe for dere!

Av Agnes Nærland Viljugrein, organisasjonsrådgiver i UngOrg

For å søke om driftsstøtte fra Oslo kommune må organisasjonens medlemsliste kontrolleres av revisor. Derfor har UngOrg ordnet gratis revisjon av medlemslister for mindre organisasjoner.

Ved å tilby en revisortjeneste til våre medlemmer håper UngOrg at selve søknadsprosessen skal bli enklere, og billigere, for organisasjoner som søker tilskudd fra Oslo kommune.

Hvem kan søke?

Til venstre i bildet sitter organisasjonsrådgiver Agnes Nærland Viljugrein og til høyre i bildet sitter politisk rådgiver Sebastian HyttenRevisortjenesten er bare tilgjengelig for medlemsorganisasjoner i UngOrg. Organisasjonen må ha mindre enn 200 medlemmer i Oslo.

Hvordan fungerer søknadsprosessen?

Søknadsskjemaet finner du her.

En søknad er ingen garanti for å bli innvilget. UngOrg vil gi tilbakemelding dersom søknaden innvilges, og du vil da motta forespørsel om å oversende mer informasjon. Vi gir tilbakemelding til alle organisasjoner innen 31. august. Vi tar utgangspunkt i en førstemann til mølla-utvelgelse.

Når er fristen for å søke?

Søknadsfristen er 31. august 2024. Revisjonen vil være klar i midten av oktober, i god tid før søknadsfristen til Oslo kommune.

Har du spørsmål om ordningen?

Send oss en e-post til organisasjon@ungorg.no, så svarer vi deg så raskt vi kan.