Her er de fem prioriterte sakene fra Ungdommens bystyremøte

Forrige uke ble Ungdommens Bystyremøte (UBM) arrangert for 28. gang på rådhuset i Oslo. Over to dager møttes ungdom for å bli enige om fem forslag for hvordan Oslo kan bli en bedre by. Her kan du lese mer om de fem prioriterte sakene fra årets UBM. 

Av UngOrg

Ungdommens bystyremøte arrangeres årlig, og skal sikre ungdommens rett på medvirkning i Oslo politikken. Ungdom fra ungdomsråd, elevråd, organisasjoner og fritidsklubber samles på rådhuset for å diskutere seg frem til fem saker de mener vil gjøre Oslo til en bedre by.

UBM går over over to dager i rådhuset i Oslo, hvor delegatene kommer med forslag til saker, debatterer og stemmer frem de sakene som de mener er viktigst for ungdom i Oslo. 

Den første dagen diskuteres det mange ulike forslag som kommer inn gjennom UBMs forslagskasse. Deretter stemmes det over hvilke 10 saker UBM tar med videre til debatt på dag 2. 

På dag 2 debatteres disse ti sakene i bystyresalen. Til slutt stemmer delegatene frem fem prioriterte saker som blir sendt videre til bystyret i Oslo og som bystyret må behandle politisk. 

De fem prioriterte sakene fra ungdommens bystyremøte er: 

  • Gratis mat på alle skoler
  • Nei til karakterdemping, gi oss bedre tilbakemelding
  • Gi oss flere svømmehaller og bedre svømmeundervisning
  • Oslo bygges med yrkesfag
  • Fleksitid i videregående skoler

Forslag til vedtak:

Her kan du lese UBMs forslag til vedtak.pdf 

I dokumentet står det mer om bakgrunn for saken og hva UBM mener Oslo kommune bør gjøre.

Bilder fra Ungdommens bystyremøte 2023