UngOrg leter etter ny styreleder og nytt styremedlem!

I høst skal det avholdes et ekstraordinært årsmøte for styret i UngOrg. Nå søker vi ny styreleder og et nytt styremedlem. 

Av UngOrg

 Hva innebærer det å være styreleder i UngOrg? 

Å være styreleder i UngOrg er et honorert verv. Dette betyr i praksis en forventning på minst en arbeidsdag i uken. Som styreleder har du overordnet ansvar for styret og UngOrgs arbeid. Det  innebærer blant annet: 

 • Oppfølging av styremedlemmer 
 • Forberedelse av styremøter og AU-møter, herunder lage agenda, skrive sakspapirer og oppfølging i etterkant av møtene
 • Representasjon og politisk påvirkningsarbeid, inkludert møter med kommunen, dialog med samarbeidspartnere og deltakelse i diverse nettverk 
 • Organisasjonsarbeid og strategiutvikling for organisasjonen
 • Kontakt med og oppfølging av medlemsorganisasjoner 
 • Sitte i ansettelsesutvalg
 • Arbeidsgiveransvar for daglig leder, blant annet drive lønnsforhandlinger og gjennomføre årlige medarbeidersamtaler.

Hva innebærer det å sitte i styret til UngOrg?

Som styremedlem følger du opp de arbeidsoppgavene du får tildelt og som du tar på deg. Det er forventet at du deltar på og møter forberedt til styremøter og utvalgsmøter (ca. et møte i måneden). Som styremedlem mottar du honorar per styremøte du deltar på. I tillegg kan det komme oppgaver som:

 • Å gjennomføre og møte på medlemsmøter, kurs og skoleringer
 • Å ha kontakt med medlemsorganisasjoner 
 • Å utarbeide og gjennomføre politiske kampanjer 
 • Å bistå med organisasjonsutvikling

Som en del av styret til UngOrg vil du tilegne verdifull erfaring med mulighet til personlig vekst og nettverksbygging. Høres dette ut som noe for deg eller vet du om en kandidat som passer? Du melder din interesse eller tipser om kandidater ved å fylle ut dette skjemaet eller kontakte valgkomiteen på valgkomite@ungorg.no 

Fristen er fredag 2. august