Politisk gjennomslag for UngOrg og resten av den unge frivilligheten

En av vinterens store snakkiser var at Utdanningsdirektoratet kom med et stort endringsforslag i fraværsreglene for videregående skole. Der de blant annet foreslo at elever ikke lenger skulle få godkjent politisk fravær. Dette har Udir nå heldigvis trukket tilbake.

Av: UngOrg

-Dette er en stor og viktig dag for all engasjert ungdom! Uten mulighet for politisk fravær ville det ha vært umulig for oss å kunne være med å påvirke egne liv sier en oppspilt Sania Aliza Saddique, politisk nestleder i UngOrg.

 

UngOrg vektla i sitt høringsinnspill til Udir at politisk fravær ikke kan regnes som alminnelig fravær. Fordi vi mener at politisk fravær er avgjørende for at unge skal få bruke sin lovbestemte rett til å medvirke i egne liv. En annen ting vi vektla, var tett oppfølging, vi vet at mange engasjerte ungdomer kan ha mye fravær, UngOrg mener det ikke er problematisk så lenge det er et tett samarbeid mellom elevene og lærerne. Dette er vi glad for at Udir også har valgt å lytte til oss på.

 

Det at Udir fikk inn nesten 400 høringssvar, viser at ungdom bryr seg og ungdom er engasjerte. Uten disse engasjerte stemmene vil alle beslutninger tas av voksne. Det er viktig at vi unge tør å heve stemmene våre når vi ser noe som ikke er rett.  Avslutter en bestemt Sania. 

 

Les her for å lese hele den vedtatte uttalelsen fra UngOrgs årsmøte om fraværsreglene. 

 

Sania Aliza Saddique, politisk nestleder i UngOrg.