Kunngjøring: Årsmøte i UngOrg 2024

Velkommen til årsmøtet i UngOrg! Der skal vi diskutere utfordringene den unge frivilligheten står overfor, men vi skal naturligvis også diskutere løsningene. Du og din medlemsorganisasjon kan være med å bestemme hva UngOrg skal mene og gjøre det neste året.

Tid og sted: 21. mars 2024 kl. 16:00-19:00 i UngOrgs lokaler i Møllergata 3D

Hva skjer på et årsmøte i UngOrg?

Årsmøtet i UngOrg er det høyeste organet vi har, og bestemmer hva UngOrg som paraplyorganisasjon skal jobbe med fremover.
Årsmøte UngOrg

Hvem kan delta?

  • Medlemsorganisasjoner kan møte med inntil to (2) delegater med tale-, forslags- og stemmerett. Kun delegater fra organisasjoner som har betalt kontingent har stemmerett. Dersom du er usikker på om du har betalt din kontingent hos oss kan du kontakte oss på organisasjon@ungorg.no
  • Sentralt ungdomsråd i Oslo kan delta med inntil to (2) delegater med talerett på årsmøtet.

Hvordan melder man seg på?

Årsmøte 2022

Send inn forslag til nye saker og endringer i vedtektene før 21. februar

  • Alle våre medlemmer har mulighet til å sende inn egne saker til årsmøtet (i tillegg til den vedtektsfestede sakslisten).
  • Disse sakene må være sendt til styret innen 21. februar. Disse forslagene sendes til organisasjon@ungorg.no.
  • Hvis dere ønsker å gjøre endringer i UngOrg sine vedtekter, må disse sendes inn på forhånd. Årsmøtet har kun lov til å behandle endringer i vedtekter som er innsendt innen fristen.

Ønsker dere litt veiledning i utarbeidelsen av sakene/forslagene, kan du ta kontakt med organisasjon@ungorg.no.

Hvor finner vi eksisterende styringsdokument i UngOrg?

Alle styringsdokumenter kan du finne på ungorg.no/om-oss.

Årsmøte_2

Tidsplan frem mot årsmøtet

  • 21. februar: Frist for medlemmer å foreslå andre saker til behandling og endringer i vedtektene til UngOrg.
  • 6. mars: Påmeldingsfrist
  • 7. mars: Sakspapirene til årsmøtet sendes ut til medlemsorganisasjonene og delegater.
  • 21. mars: Årsmøte!

Nominer deg selv eller noen andre til styret i UngOrg

Valgkomiteen leter etter engasjerte personer som vil sitte i styret vårt. Kunne du tenke deg å representere i underkant av 60 medlemsorganisasjoner og over 30.000 enkeltmedlemmer, eller kjenner du noen som du tror hadde passet til å gjøre det?
Har du spørsmål om å stille til valg, eller å sitte i styret? Ta kontakt med valgkomiteen på valgkom@ungorg.no.Hvis det skulle være noe du eller dere er usikre på, kan dere enkelt ta kontakt
med sekretariatet på organisasjon@ungorg.no.