Ny byråd for frivilligheten!

Raymond Johansen (AP) har varslet endringer i byrådet i Oslo, ved at Rina Mariann Hansen (AP) bytter byrådsavdeling med Omar Samy Gamal (SV). Dermed heter den nye byråden for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal, mens Rina Mariann Hansen trer inn som byråd for arbeid, sosiale tjenester…

Bystyret vil ha din mening!

Meld deg på her! 29. og 30. juni arrangerer UngOrg en høring om ungdom sin opplevelse av koronakrisen. Vi vet at mange unge har hatt en tøff periode denne våren, og at mange er påvirket av viruset som snudde landet på hodet. For at Oslo kan være best mulig forberedt neste gang, og gjøre overgangen…

Rapport om medvirkning i lokale ungdomsråd i Oslo

Denne våren har vi i UngMed fått laget en rapport om ungdomsmedvirkning i lokale ungdomsråd i Oslo.  Rapporten er laget av en bachelorgradsstudent ved sammenliknende politikk på Universitetet i Bergen. Rapporten er skrevet på bakgrunn av to spørreundersøkelser der alle 15 lokale ungdomsråd…

Trenger stimuleringspakke!

UngOrg ønsker korona-tiltak for den unge frivilligheten! Oslo kommune har i revidert budsjett satt av 5,6 millioner kroner i krisepakke til frivilligheten i forbindelse med koronakrisen. Midlene skal gå til organisasjoner i sommer, og skal stimulere til økt aktivitet for frivilligheten. 29.mai…

UngOrg lanserer: Ressursbank for den unge frivilligheten!

Vi er utrolig glade og stolte over å kunne meddele at vi i UngOrg lanserer en helt ny satsning for alle våre medlemsorganisasjoner: En ressursbank for den unge frivilligheten! En av erfaringene koronakrisa har gitt oss, er hvor viktig det er med tydelig og god informasjon digitalt. De siste…

Gode intensjoner er ikke nok!

Reaksjon på revidert budsjett for Oslo kommune I år er det ekstra viktig å målrette tiltak for å få unge ut i arbeid, samtidig som man prioriterer sosiale møteplasser for ungdom som ikke har en jobb. At byrådet prioriterer frivilligheten i en egen pott er veldig bra! Samtidig samsvarer ikke…

Nye koronatiltak for organisasjonene: Lån møterom og webinar om kompensasjon

Åpner opp for utlån av møterom UngOrg jobber for at den unge frivilligheten i så stor grad som mulig skal kunne drive med sine aktiviteter. Derfor starter vi også gradvis opp igjen med utlånsordningen av møtelokaler hos oss. For å kunne ivareta smittevernet og ivareta liv og helse, har vi utarbeidet…

Slik gjør du medvirkingen digital!

Barn og unges rett til å bli hørt gjelder alltid, også under en pandemi! Selv om vi ikke kan møtes finnes det mange gode måter å sørge for at unges perspektiv blir hørt i saker som angår dem. Her får du seks forslag til hvordan du som enten er ung representant i, eller jobber med, et ungdomsråd,…