Oppføringer av

Ny behovsplan for idrett- og friluftsliv er vedtatt!

På bystyremøtet 16. desember ble ny behovsplan for idrett- og friluftsliv vedtatt. Behovsplanen er dokumentet som skal være veiledende for utviklingen av idrettsanlegg og friluftsområder fra 2021 til 2030. UngOrg samlet medlemsorganisasjoner Det har kommet mange gode innspill i høringsrunden om behovsplanen. I vår samlet UngOrg flere medlemsorganisasjoner for å gi et felles innspill på […]

Still til styret i UngOrg 2021/2022!

Er du ung, engasjert og med et brennende hjerte for ung frivillighet? Da søker vi deg til styret i UngOrg for 2021/2022!  UngOrg er en paraplyorganisasjon for ca. 60 barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo, og jobber for å styrke den unge frivilligheten og unges muligheter i hovedstaden. Enten om du har mye eller bare litt […]

Oppdaterte smittevernregler for arrangementer

Kjære medlemsorganisasjoner! 9. november fikk Oslo kommune nye smitteverntiltak. Alle disse og hva de innebærer kan du lese mer om i denne nyhetssaken fra oss. Siden da har Oslo kommune likevel endret litt på reglene som gjelder for digitale arrangementer innendørs. Digitale arrangementer som ikke har publikum kan gjennomføres med inntil 5 deltakere – i […]

Ungdomshøringen 2020: Ungdom om korona

Hva er viktig for barn og unge i Oslo? På Ungdomshøringen kan unge mellom 13 og 18 år si sin mening til politikerne. Hvert år arrangerer UngOrg en ungdomshøring på oppdrag fra Oslo kommune. Ungdomshøring er en måte å innhente ungdoms meninger og uttalelser om saker som angår dem. Oslo kommune har valgt å ha […]

Bli UngOrg sin nye politiske rådgiver!

Er du en initiativrik og samfunnsengasjert person? Ønsker du å sikre reell politisk innflytelse for barn og unge i Oslo? Har du et oppriktig engasjement for organisasjonslivet og barne- og ungdomsorganisasjonenes rolle i samfunnet? Da bør du søke på denne stillingen som politisk rådgiver!

Nye smitteverntiltak i Oslo

Oppdatert 9.11.2020: De nye smittevernreglene i Oslo som nå er gjeldende (mandag 9. november), skal være en sosial nedstenging av byen. Alle de nye tiltakene som er innført kan man lese mer om her. For frivilligheten er det spesielt disse punktene som er viktige: Alle sosiale samlinger utenfor private hjem forbys All fritidsaktivitet for voksne stenges Alle virksomheter […]

Foreslår ingen økning i driftsstøtten

Årets budsjett er spesielt viktig. Etter utbruddet av koronaviruset i mars har unge opplevd store utfordringer sosialt, på skolen og på arbeidsplassen. Byrådet viser med dette budsjettet at de tar de unge på alvor, selv om det gjenstår mye arbeid. Vi er inne i en tid med store utfordringer for norsk økonomi. Det merkes også […]

Andre runde fra UngOrgs aktivitetstilskudd er klar!

UngOrg har på oppdrag fra Oslo kommune gleden av å dele ut nesten 2 millioner til frivilligheten i Oslo. Nå er andre tildelingsrunde klar, og vi vil gratulere alle søkere som har fått tilskudd denne runden. Her følger informasjon om tildeling fra andre runde: 7. Oslo Kanaljene Speidergruppe Troppstur til Nordtangen 23 000,00 kr Acta – […]

Mange bekker små

Fredag 4. september var styreleder i UngOrg, Victoria Galåen, tilstede på lansering av rapporten “Frivillighet i en storby”. Rapporten tar for seg utviklingen og utfordringer for frivilligheten i Oslo. Lanseringen foregikk digitalt og byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV) var tilstede.   Victoria var invitert til lanseringen for å kommentere rapporten. […]

Støtteordninger med frist i august og september!

De økonomiske konsekvensene av COVID-19 er svært utfordrende for frivilligheten. I august og september er det mulighet til å søke om støtte og tilskudd gjennom en rekke ordninger for å kompensere noe av de tapene som deres organisasjon har hatt, og benytte ordningene for å ha mer/ny aktivitet fremover. Vi har laget en oppsummering av […]