Tag Archive for: Årsmøte

Få en helt unik erfaring, bli med i UngOrg styret!

Er du ung og har du lyst på et verv der du jobber for meningsfulle…

Kunngjøring: Årsmøte i UngOrg 2024

Velkommen til årsmøtet i UngOrg! Der skal vi diskutere utfordringene…