Oslo kommune satser på flere lokaler til den unge frivilligheten!

I Oslo kommunes budsjettforslag for 2023 sikrer byrådet unge frivillige tilgang på gode lokaler for sine aktiviteter. 

Av UngOrg

Møteplasser for unge frivillige

I budsjettet for 2023 har byrådet foreslått å støtte utvidelsen av UngOrgs lokaler i Møllergata 3d. Dette viser at byrådet ser at den unge frivilligheten har behov for steder å møtes sier styreleder i UngOrg, Victoria Opheim Galåen.

– Vi er veldig glade for at byrådet vil gi flere steder hvor den unge frivilligheten kan møtes, og at de bidrar til å skape gode steder å være for barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo, sier Galåen

Med dette budsjettet bidrar byrådet til at den unge frivilligheten får et sentrumsnært hus for å drive all mulig slags aktivitet.

– Vårt mål er at den unge frivilligheten skal ha gratis tilgang til gode lokaler, og med denne satsingen så vil lokaler som er lette å bruke og som er tilpasset frivillighetens behov være klare i løpet av  høsten, og vi gleder oss skikkelig til å ta imot unge tillitsvalgte fra hele byen, sier Galåen.

Enda et år uten økning i tilskuddet til barne- og ungdomsorganisasjonene

Driftstilskuddet for barne- og ungdomsorganisasjoner har ikke fått en økning på mange år, og ble ikke prioritert i årets budsjett heller.

– Det er skuffende at barne- og ungdomsorganisasjonene får enda et år med reduksjon i støtten. Prisøkningen treffer frivilligheten like hardt som andre sektorer, og kutt i støtten betyr kutt i aktivitet, sier Galåen.

Med den dramatiske prisøkningen som man har sett i det siste så blir effekten av manglende inflasjonsjustering enda større i år.

– I år bikket nedgangen i driftstilskudd -50% siden 2007. For hvert år som går så øker utgiftene, samtidig som organisasjonene får flere medlemmer. Det er virkelig på tide med en økning i driftstilskuddet, sier Galåen.

Kommunen satser på lokaler til frivilligheten

I tillegg til at kommunen har bevilget midler til å sikre unge frivillige tilgang på lokaler gjennom UngOrg så har de sikret en videre satsing på at kommunale lokaler skal være lett tilgjengelige gjennom Meråpen ordningen.

– Det er bra at byrådet styrker Meråpen satsingen, og vil allerede i året som kommer jobbe for å tilgjengeliggjøre skoler til frivillig aktivitet. Men dette er en satsing som etter planen allerede skulle vært implementert, så vi håper at 2023 er året det skjer, forteller Galåen.

Gjennom årets budsjett viser byrådet at de tar frivillighetens behov for lokaler på alvor. Vi ser fram til å ta imot byens unge frivillighet i Møllergata, og mener at dette budsjettet vil bidra til å gjøre det enklere å være ung frivillig i Oslo.