Lansering av årets ungdomshøringsrapport

I går ble årets ungdomshøringsrapport lansert. I den forbindelse inviterte vi til lansering og panelsamtale på kulturhuset. Her ble de viktigste funnene fra rapporten lagt frem og diskutert.  

Av UngOrg

Hvert år gjennomfører UngOrg ungdomshøringen på oppdrag fra kommunen, der ungdom mellom 13-19 år kan si sin mening til politikerne. I går ble den endelige rapporten lansert. 

Tema i år var tid, og hva ungdom tenker om tiden sin. Hva bruker de den på og har de tid til å gjøre de tingene de virkelig synes er gøy? Dette er noen av de spørsmålene vi har stilt Oslo ungdommen. 

Ungdom savner egentid

Prosjektleder for årets ungdomshøring, Mathias Kristiansen, presenterte innholdet i rapporten.

Han sier at en av de tydeligste tilbakemeldingene fra ungdommen har vært at de ønsker mer tid som de står fritt til å bruke som de selv vil.

-Ungdom i dag har mye de føler de må velge mellom, alt fra trening, lekser, være med venner eller få seg en jobb, og dette gjør at man får mindre tid til å bare være seg selv.

Nå håper han at rapporten kan være med å bidra til løsninger. 

-Vi i UngOrg håper at denne rapporten kan være med å sørge for at ungdommen får mer tid til å gjøre det de selv vil.

Panelsamtale om ungdom og tid

Etter at rapporten ble presentert, ble funnene diskutert av et panel bestående av direktør for utdanningsetaten Marte Gerhardsen, leder av ungdata senteret Anders Bakken, professor Reidar Säfvenbom og byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen. 

Noe av det som ble tatt opp i rapporten er hvor mye tid som går til skole. Gerhardsen mener at den tiden må gjøres mer verdifull.

-Det er viktig at læring skjer sammen med elevene, og at det ikke er en lærer som snakker hele tiden, men at elevene kan være med å bestemme hvordan de skal lære.

Säfvenbom understreket hvor viktig det er å huske på at “one size doesn’t fit all”, at ungdom har behov for forskjellige tilbud både på skolen og fritiden.  

Han mener at man må tenke mer på hvordan man legger til rette for ulike typer aktiviteter. 

-Det går for eksempel veldig mye penger til den 50% som driver organisert aktivitet, men det legges ikke veldig til rette for selvorganisert aktivitet. 

Mye handler også om å gi ungdom en arena for å kunne dyrke nettopp sine interesser.

-Det er viktig at ungdom har et tilbud og en arena der de kan gjøre det de har lyst til å gjøre, enten om det er jobb, idrett eller fritid, og her spiller kommunen en viktig rolle sier Rina Mariann Hansen.

Et annet viktig tema som kommer opp i forbindelse med tid, er sosiale medier. 

Anders Bakken legger spesielt merke til at dette er veldig underkommunisert fra ungdommen.

-Kanskje har det blitt en så naturlig del av livet, at man ikke lenger reflekterer over hvor stor del av hverdagen det digitale livet faktisk er, sier han.  

Aurora Aguilera og Vivianné Bach fra Sentralt ungdomsråd (SUR) snakket om rapporten fra deres perspektiv som ungdom, og hvordan det er lett å føle at det ikke er nok tid fordi det er så mye som skjer hele tiden. 

Mange ungdom føler at tiden ikke alltid strekker til og det var enighet blant paneldeltakerne om at det er viktig å jobbe for at ungdom opplever medbestemmelse over sin egen tid. 

Her kan du lese årets ungdomshøringsrapport.