Lansering av høringsrapporten 2022: Har ungdom dårlig tid?

Hva bruker ungdom tiden på? Bestemmer unge over sin egen tid? Planlegger de for fremtiden eller lever de i nuet? Ungdomshøringsrappporten 2022 gir deg svarene. 

Tid var temaet for årets Ungdomshøring, og vi har stilt ungdommer fra Oslo spørsmålene ovenfor. Vil du vite hva de svarte? 

Velkommen til rapportlansering 22. september 15:00-16:15 i Laboratoriet, Kulturhuset. 

Ungdomshøringen er en arena for ungdom i Oslo til å si hva de mener til beslutningstakere. Under årets høring har ungdom diskutert hvordan de bruker tiden sin, hva de helst skulle gjort mer av, og hva ungdom tenker om fremtiden sin.

Under lanseringen vil vi gjennomgå innspillene fra over 100 ungdom, gjennomgå hvordan høringen legger opp til at ungdom kan gi innspill til det de lurer på og hva ungdommene anbefaler beslutningstakere å gjøre for å bidra til et enda bedre ungdomsliv.

Trykk her for vårt påmeldingsskjema i Google form.

Program

  • Åpning ved Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester
  • Sentralt ungdomsråd kommenterer prosjektet og årets tema
  • Rapportforfatterne gjennomgår prosjektet, rapporten og innspillene
  • Panelsamtale (Se deltakere nedenfor)
  • Avsluttende ord ved UngMed

Paneldeltakere

  • Rina Mariann Hansen er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo kommune, og har tidligere vært byråd for kultur, idrett og frivillighet og nestleder i Arbeiderpartiet i Oslo. 
  • Marte Gerhardsen, direktør for Utdanningsetaten i Oslo kommune, bidrar inn med perspektiver fra Osloskolen
  • Anders Bakken er utdannet sosiolog og leder i dag Ungdata-senteret. Han har forsket på norsk ungdom siden midten av 1990-tallet.
  • Reidar Säfvenbom er professor ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier på Norges idrettshøgskole og har de siste årene studert uorganisert og selvorganisert aktivitet og argumenterer for å tilrettelegge for mer selvorganisert aktivitet. 
  • Sentralt ungdomsråd i Oslo er talerøret for byens ungdom. Ungdomsrådet består av representanter fra alle bydelens ungdomsråd, og er Oslo kommunes brukerråd for spørsmål som gjelder ungdom.

Vi ser fram til å møte alle som engasjerer seg i temaet, og håper dere vil komme for å lære mer om hva ungdom tenker om sin tid!

Om du har noen spørsmål kan du sende en mail til arrangementsansvarlig, Mathias Kristiansen, mathias@ungorg.no.

Om rapporten

UngOrg og UngMed har i samarbeid med Oslo kommune utarbeidet en rapport der ungdom sine tanker om tid blir belyst. Det er mulig å sende en mail og be oss om en kopi eller ti.

Les mer om UngMed her: https://ungmed.no/om-oss/

Les mer om UngOrg her: https://www.ungorg.no/om-oss/