Månedens tips: Kom med innspill til partiprogrammene i Oslo-politikken

Mener din organisasjon noe om hvordan Oslo bør være de neste årene? Akkurat nå jobber partiene i Oslo med å lage partiprogrammene sine for lokalvalget i 2023, og du kan påvirke! 

Foto: Oslo kommune/Sturlason
Av: UngOrg

I 2023 er det lokalvalg, og i Oslo skal vi stemme på hvilke partier vi vil at skal ha flertall i Oslo bystyre og i de 15 bydelsutvalgene. Selv om det fortsatt er et år igjen til valget, sitter alle partiene akkurat nå og diskuterer hvordan akkurat deres partiprogram skal se ut. Hvis din organisasjon mener noe om hvordan Oslo bør være, jobber med politiske saker eller vil ha gjennomslag for en spesifikk sak så er dette tiden for å komme med innspill.

Hvordan kan jeg påvirke et partiprogram?

Alle partiene samler inn skriftlige innspill eller ønsker møter med ulike organisasjoner. Her er fem tips til hvordan du kan gå frem:

 1. Velg deg ut dine viktigste saker. Gjør de gjerne så konkrete som mulig, og kom med gode argumenter.
 2. Hold det kort! Ikke send inn side på side med innspill. Jo mer kort og konsis du er, jo større sannsynlighet er det for at innspillet blir fulgt opp.
 3. Vær tidlig ute. Jo tidligere du sender innspill, jo mer sannsynlig er det at de kommer med i partiprogrammet til partiet.
 4. Tilpass argumentasjonen. Tenk på at partiene har forskjellige verdier og ideologi. Prøv å tilpass argumentene i innspillet ditt til hvert enkelt parti, heller enn å sende nøyaktig det samme til alle.
 5. Viktigst: Ta kontakt. Ikke nøl med å sende e-post, be om et møte eller inviter politikere til å komme på besøk. Dette er noe voksne organisasjoner gjør hele tiden, og som barne- og ungdomsorganisasjoner bør gjøre mer av.

Hvor tar jeg kontakt med de forskjellige partiene?

 • Rødt Oslo har informasjon om hvor du sender innspill her.
  Første innspillsfrist er 1. juli. Bruk skjemaet deres eller send det til vfoseide@oslobystyre.no.
  Deretter sendes 1. utkast ut til partiet 26. september, og de tar imot innspill på utkastet frem til 4. november.
 • Oslo SV har informasjon om hvor du sender innspill her.
  Den første innspillsfristen hos partiet gikk ut 1. juni, men vi anbefaler å sende over innspill direkte til dem uansett. Alle innspill sendes til oslo@sv.no.
 • Oslo Arbeiderparti har ikke en egen side med informasjon på nettsidene, men mottar innspill på innspill.oslo@arbeiderpartiet.no frem til 15. august.
  I tillegg tar de imot generelle forslag på dittforslag.no.
 • Oslo Senterparti har en side som heter «Nytt valgprogram 2023-2027» her.
  Partiet tar imot innspill frem til de sender ut sitt 1. utkast den 1. september. Disse sendes til program.oslo@sp.no.
 • Oslo Miljøpartiet de Grønne har informasjon om hvor du sender innspill her.
  Partiet har allerede lansert sitt 1. utkast til program, og tar imot høringssvar i eget skjema frem til 5. september. Skjemaet finner du på samme side.
 • Oslo Venstre har informasjon om hvor du sender innspill her.
  Alle innspill sendes inn i et eget skjema på siden, og blir tatt med i arbeidet gjennom sommeren og høsten 2022. De oppgir ingen frist, men vi anbefaler å være tidlig ute!
 • Oslo Høyre har informasjon om hvor du sender innspill her.
  De anbefaler alle til å sende inn innspill så raskt som mulig, og senest innen 15. august. Innspillene sendes til ljko@hoyre.no eller i eget skjema på nettsiden.
 • Oslo Fremskrittsparti har ikke informasjon om sin prosess på nettsidene.
  Vi anbefaler å sende innspill til oslo@frp.no. De oppgir ikke frist, så vi anbefaler å være tidlig ute!
 • FNB Oslo – Folkets parti (tidligere Folkeaksjonen Nei til mer bompenger) har ikke informasjon om sin prosess på nettsidene.
  Generelle henvendelser til dem kan sendes til kontakt@folketsparti.no.

Vil du vite mer om å få politisk gjennomslag?

I denne saken i UngOrgs kompetansebank har vi samlet de viktigste rådene og tipsene for å få gjennomslag, og i denne saken gir vi deg oversikt over Oslo-politikken.

Vi har også et eget kurs som heter «Tenk som en politiker – og få politisk gjennomslag» som er spesielt tilpasset det å få gjennomslag i Oslo. Kurset kan du lese mer om her. Vi kommer gjerne på besøk for å holde kurs i din organisasjon, eller hjelper med rådgivning. Det er bare å ta kontakt på organisasjon@ungorg.no, så avtaler vi tid og sted for det.

Masse lykke til!