Vi pusser opp og utvider lokalene våre

I høst skal vi utvide våre lokaler med tre helt nye møterom! Vi ser et behov for flere møterom for den unge frivilligheten i Oslo, så vi ruster opp lokalene våre, og skaper et enda bedre samlingspunkt for den unge frivilligheten.

Av UngOrg

Midlertidig plan for møteromsbookinga

Siden det er en stor jobb som skal gjøres, vil det ta litt tid før vi har alt på plass. 

Det er et par datoer man kan notere seg ned for å utlån av våre rom:

  • 27. juli – 25. september vil vi ikke låne ut noen møterom i Møllergata 3d. Da ombygges alle lokalene våre. 
  • 26. september – 25. november låner vi ut det nyoppussede UngInfo-senteret etter stengetid (Fra kl. 17:00 til seint).
  • Vi regner med å være tilbake med full kapasitet på alle de tre nye møterommene våre  fra 5. desember.

Vi undersøker mulighetene for å låne møterom ved våre midlertidige kontorlokaler, men kan ikke garantere noe ennå. Vi vil også tilgjengeliggjøre en liste over andre lokaler som er enkle å låne.

Er det noe dere lurer på angående møteromsutlån? Ta kontakt med oss på organisasjon@ungorg.no

Følg prosessen på sosiale medier i høst

Fra august kommer vi til å holde dere oppdatert på hvordan det går med oppussingen og utvidelsen av lokalene våre. Følg oss på Instagram for bilder og informasjon om prosessen. 

Vi gleder oss til å kunne tilby dere utlån av tre helt nye møterom i desember 2022, og skal jobbe for å sikre gode midlertidige møteromsløsninger for dere i mellomtiden. 

Vi i UngOrg ønsker dere en riktig god sommer!