Ukens tips: Få bedre samarbeid i styret

Har dere nettopp valgt et nytt styre? Eller begynner motivasjonen å dale på møtene? I ukens tips gir vi deg våre beste tips til godt samarbeid i styret.

Av: UngOrg

Dette er et utdrag fra artikkelen Et velfungerende styre, som er én av flere artikler om styrearbeid fra vår kompetansebank.

Alle styrer har sine suksesskriterier for å fungere godt, men som regel handler godt samarbeid i et styre om tre ting:

  1. God ansvarsfordeling
  2. Godt samhold
  3. Forutsigbarhet

God ansvarsfordeling

For at alle skal gjøre jobben sin i styret på en god måte, er det viktig at alle vet hva jobben deres går ut på! Å sette seg godt inn i sin rolle, og å snakke om hva man forventer av hverandre gjør arbeidet enklere. Du kan lese mer om rollene i et styre her.

Godt samhold

Det er ikke så motiverende å sette av masse tid til arbeid i et styre man ikke føler seg hjemme i. Å bruke tid på å skape godt samhold er ikke bare gøy der og da – det legger også grunnlaget for samarbeidet videre.

En god øvelse for å skape godt samhold er å snakke om hvorfor man meldte seg til styrevervet i utgangspunktet, og snakke om hva som engasjerer hver enkelt. Diskusjonen kan brukes som utgangspunkt for en leveregel for styret – noe man kan vende seg til når det går litt trått.

Forutsigbarhet

Å vite hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det, og når fristen er, er viktige forutsetninger for å få ting gjort. Dessuten skaper det forutsigbarhet som kan gjøre det morsommere å engasjere seg over tid. Sett av tid på et styremøte til å lage en aktivitetsplan.

Du finner flere gode tips til godt styrearbeid på denne siden. Du kan også kontakte oss for å holde en workshop om godt styrearbeid.