Ukens tips: Hvordan skrive gode leserinnlegg

Det har vært mye aktivitet på debattsidene de siste ukene. Kanskje du har kommet på noe under valgkampen som du har lyst til å si din mening om? 

Av: UngOrg

Dette er et utdrag fra artikkelen vår Hvordan skrive gode leserinnlegg, som du finner i vår kompetansebank.

Å skrive leserinnlegg er både gøy og lærerikt. Det er også en effektiv måte å overbevise politikere og andre om dine meninger, og å få oppmerksomhet mot det du mener er viktig. Et godt leserinnlegg kan nå langt og sette din sak på agendaen, i tillegg til at det kan skape en debatt omkring temaet du tar opp og slik kan både du og andre lære mer.

1. Hvem skriver du for?

Det første du bør tenke på er hvem du skriver for, og hvorfor akkurat de skal lese og bry seg om teksten din. Når du vet hvem du skriver for og til, så er det også enklere å skrive godt og tilpasset.

2. Hvorfor skriver du?

Hvorfor er det akkurat du som bør lyttes til? Trekk fram egne grunner til hvorfor du mener det du sier er viktig.

Kom fram til hvorfor noen bør lese teksten din tidlig. Hvorfor skal en avis sine lesere bruke tid på å lese og engasjere seg i det du skriver?

Hvis formålet med teksten er at leserne skal gjøre noe, bør du sørge for at det kommer tydelig fram.

Ta med det som er relevant for leserne. Det er viktig å være presis i det du skriver, så du må tenke nøye på hvorfor ulike detaljer eller setninger skal være med.

3. Skriv ryddig og strukturert

Start med å skrive en hovedoverskrift som forteller hva teksten handler om. Gjerne få med tekstens viktigste poeng allerede i overskriften.

Tydeliggjør hovedpoenget
Skriv de viktigste poengene tidligst mulig i teksten. Jo tidligere du sier hva du mener, jo mer interessert blir leserne i å forstå hvorfor du mener dette.

Husk, det som er viktigst for deg, er ikke nødvendigvis det viktigste for leseren. Mange har en tendens til å ville si alt om en sak fordi man er engasjert for saken, men i et leserinnlegg handler det om hovedpoenget. For å være sikker på at du får med det som betyr mest for leserne kan det være lurt å skrive en konklusjon eller få ditt hovedpoeng helt i starten av teksten. Det gjør ikke noe om du gjentar hovedpoenget ditt, det er bra å få det fram flere ganger.

God avsnittsinndeling
Del lange tekster inn i avsnitt, og sett avsnittene i en rekkefølge som er logisk for leseren. En god avsnittsinndeling gir deg og leseren en god oversikt over innholdet. Hvert avsnitt må ha et klart hovedpoeng, og avsnittene må plasseres i en logisk rekkefølge.

Mellomoverskrifter
Om du skriver mellomoverskrifter så må de passe til innholdet i avsnittet som kommer etterpå.

Hovedpoenget i et avsnitt bør kunne oppsummeres i en mellomoverskrift. Ideelt sett skal en leser kunne danne seg et inntrykk av innholdet i en tekst bare ved å skumme mellomoverskriftene.

4. Ha klare setninger

Prøv å skriv kortest mulige setninger. Ikke bruk modererende ord som kanskje eller muligens. Du trenger heller aldri skrive «jeg mener». Det er sier seg selv i et leserinnlegg.

Stykk opp lange setninger. Prøv å unngå lange innskudd etter et komma, se heller om de kan skrives om til egne setninger.

Pass på at nødvendig informasjon ikke er underforstått eller utelatt. Skriv det du mener klart og tydelig for å være sikker på at argumentasjonen din gir mening.

Husk at ikke alle som leser teksten din kjenner det du skriver om like godt som deg. Sørg for at du gir god nok informasjon til at de forstår hvorfor du mener akkurat det du mener om saken som engasjerer deg.

5. Problembeskrivelse

For å kunne overbevise noen om et tema, så må man gi en forståelse av hva som er problemet. Uten en problembeskrivelse så vil innlegget neppe overbevise noen. Derfor er det viktig å bruke mesteparten av innlegget på å fortelle hva som er problemet.

Det er lett å begynne å fortelle om løsninger før man beskriver problemet. Det er fordi man har forstått problemet selv. Derfor er det viktig å huske på at man ikke skriver for seg selv, men for andre. Det finnes kreative måter å dele hva du mener er problemet med en sak. For eksempel kan du skrive om noe du opplevde som du synes var problematisk, eller sammenligne det med ting som ikke er et problem for å tydeliggjøre hva du mener er problemet.

 

Holder du på å skrive et leserinnlegg? Da finner du en rekke tips på denne siden. Du kan også kontakte oss. Vi gir gjerne tilbakemeldinger og tips til hvordan du får din sak på trykk, og kan også holde kurs om temaet.