Aktivitetstilskuddet: Dette kan dere få penger til

For å gi dere litt inspirasjon for hva dere kan søke tilskudd til, har vi samlet opp noen eksempler på tiltak som har fått midler fra UngOrgs aktivitetstilskudd tidligere.  

Av: UngOrg

Les mer og søk på UngOrgs aktivitetstilskudd 2021 her. 

Pizzakveld for nye medlemmer

Grønland foreldre og barnegruppe mottok 5.000 kroner i 2020 for å gjennomføre en pizzakveld for nye medlemmer. Formålet med tiltaket var å ha en aktivitet hvor barn og unge i lokalmiljøet kunne delta for å bli mer kjent med organisasjonen og hverandre. På aktiviteten fikk potensielle medlemmer informasjon om hva organisasjonen gjør for lokalsamfunnet, og hva de kan delta på i fremtiden. Totalt var det 35 barn og unge som fikk prøvd ut ulike aktiviteter – i tillegg til at de selvsagt fikk pizza.

 

Barnefestival

I oktober 2020 arrangerte KFUK-KFUM Oslo og Akershus sin årlige barnefestival, hvor barn og unge fra 1. til 7. trinn i Oslo skulle bli bedre kjent med KFUK-KFUM sine verdi og få deltatt på aktiviteter som Globalløpet, konkurranser og samlingsstunder. På grunn av smitteverntiltak ble det gjennomført to festivaler, hvor det var 50 deltakere på hver festival. Organisasjonen fikk 16.000 kroner fra aktivitetstilskuddet til å gjennomføre tiltaket.

Skolering i finanspolitikk

Oslo Unge Høyre arrangerte en skolering i finanspolitikk som var åpen for all ungdom som ønsket å lære mer om politikk og hvordan de kan påvirke samfunnet. Tiltaket fikk 2.000 kroner fra aktivitetstilskuddet, og det var totalt 29 deltakere. Organisasjonen benyttet også muligheten til å ha en sosial kveld, og klarte rekruttere tre nye medlemmer i etterkant av tiltaket!

Rettighetskino

Gjennom å vise filmer skulle Oslo Press øke kompetansen og engasjementet blant barn og unge innen barnerettighetsspørsmål. I forkant av kinovisningene arrangerte de panelsamtaler om temaene som ble tatt opp i filmene. Det ble gjennomført to rettighetskinoer på Vega Scene med rundt 20 deltakere pr gang. For å tilrettelegge for at flere kunne delta, ble også panelsamtalene strømmet til de som ikke hadde mulighet til å delta fysisk. Oslo Press fikk 43.000 kroner fra aktivitetstilskuddet for å gjennomføre dette tiltaket.

Sommerleir

Oslo Unge Venstre arrangerte sin årlige sommerleir i samarbeid med Innlandet Unge Venstre på Strandheim leirsted i Asker. Her møttes 32 ungdommer fra Oslo, sammen med 15 ungdommer fra Innlandet, for å bade, få politisk påfyll og bli kjent med nye venner. Deltakerne fikk også et faglig påfyll fra innledere om ulike temaer. Organisasjonen fikk 100.000 kroner i tilskudd, og ble brukt for å tilrettelegge for deltakerne fra Oslo.

Flere eksempler

Du finner enda flere eksempler på denne siden, samt mer informasjon om tilskuddsordningen.

Husk at fristen for å søke er 1. oktober 2021. Søk på UngOrgs aktivitetstilskudd 2021 her.

Er dere en medlemsorganisasjon av UngOrg, har dere også mulighet til å få organisasjonsrådgivning av oss. Send spørsmålet ditt til organisasjon@ungorg.no så bistår vi dere i søknadsprosessen. Vi anbefaler å ta kontakt i god tid i forveien av søknadsfristen.