Ukens tips: Politisk påvirkning

Politisk påvirkningsarbeid er både morsomt og utfordrende. Politikere er folkevalgte, og som oftest er de interessert i å lytte til hva organisasjoner mener og ønsker. 

Av: UngOrg

Dette er et utdrag fra artikkelen Politisk påvirkning, som du finner i vår kompetansebank.

1. Synlighet

Når man fremmer en politisk sak er det viktig å synliggjøre den. Dette kan gjøres både gjennom kampanjearbeid, mediearbeid og ved at dere som organisasjon arrangerer en debatt om deres politiske sak. Gjennom den sistnevnte får dere også møtt politikere på deres hjemmebane, og det blir lettere å ta kontakt senere.

2. Få politisk oversikt

For å kunne påvirke er det viktig å ha kunnskap om hvilke partier som sitter med makten og hvem disse menneskene er. En god start kan være å lese partiprogrammene til de forskjellige partiene, samt søke opp hvem som sitter på stortinget, fylkestinget eller kommunestyret for disse partiene. Les dere opp på hva partiet mener om temaet du er opptatt av og gjør et grundig forarbeid. På den måten er dere forberedt når dere skal ta kontakt med dem.

3. Ta kontakt med politkerne

å stortinget.no finner man kontaktinformasjon til de fleste folkevalgte i nasjonalt. Kommunene og fylkeskommunene har også nettsider med slike oversikter. I denne saken har vi skrevet mer om hvordan du kan nå politikerne i Oslo.

Skaff kontaktinformasjon til politikerne, og kontakt dem om saken deres. Planlegg møter med politikerne som er positive og send e-post med oppsummering av saken både før og etter møtet.

Mange som vil påvirke politikere sender lange dokumenter eller rapporter om saken sin. Det kan være lurt å vite at politikere ofte er travle mennesker med liten tid. For å nå gjennom med informasjon om saken din bør du skrive så kort og konkret som mulig, maks én side.

Et annet godt råd er også å kontakte ungdomspartiene til de politiske partiene og se om dere kan få til et samarbeid.

Politisk gjennomslag i Oslo? Les mer om hvordan du kan gå gjennomslag i Oslo-politikken her.

4. Følg opp saken

Hvis en politiker er enig med deg, så prøv å få dem til å forplikte seg til saken deres. Hold kontakten og følg opp frem mot behandlingen, men vær varsom med ikke å mase for mye, da det kan få motsatt effekt.

Dere kan også være tilstede på møter der saken deres skal besluttes. I forkant av møtet kan dere også sende en e-post til politikere dere ikke har hatt kontakt med om saken.

Dersom saken deres blir vedtatt er ikke arbeidet ferdig. Det er viktig å spørre politikerne om når saken blir gjennomført, hva som er fremdriftsplanen og om det er noe de prioriterer.

Kurs i politisk påvirkning

Visste du at vi i UngOrg kan holde kurs om politisk påvirkning? Vi skreddersyr kurset dere trenger!

Send en forespørsel til organisasjon@ungorg.no, så avtaler vi innhold og tidspunkt.