Vi triller terning på partienes frivillighetspolitikk! (del 2)

Valgdagen er kun en helg unna. Varm opp til den store dagen med siste del av vår vurdering av frivillighetspolitikken til partiene som vil inn på Stortinget.

Av: UngOrg

Les del 1 (AP, FrP, SV, KrF og SP) her.

Slik har vi vurdert partiene

Vi vurderer partiene på deres generelle satsing på frivillighet. Hvor mye vektlegges frivilligheten i partiprogrammene? Ønsker de å satse på at flere barn og unge får muligheten til å delta på organisert aktivitet? Vil de satse på å styrke økonomien til organisasjonene og kutte i papirarbeidet som må til for å få støtte til aktiviteter? Alt dette skal vi finne ut av.

Har du ikke bestemt deg for hva du skal stemme på? Eller er du bare generelt er nysgjerrig på hvilke partier som vil gjøre det enklere for deg å drive med frivillighet? Vi slipper våre anmeldelser av programmene i to deler. Les del 1 (AP, FrP, SV, KrF og SP) her.

Høyre – Dataspill, sport og ut på tur. Og språknormering?

Fra de opposisjonelle i Rødt hopper vi mer eller mindre elegant over til makta i Høyre. Partiet som har hatt statsministeren i åtte år snakker varmt om frivilligheten, og trekker fram hvor viktig det er at vi har en høy deltakelse i norsk frivillighet. 

Lettelsen av å enkelt finne fram i partiprogrammet glir fort over i forvirring igjen. Programmets kapittel om frivillighet inneholder 23 underpunkter. Et kjapt overblikk tyder på at 14 er dedikert til idrett, e-sport og friluftsliv. Fire punkter går til frivilligheten. At barn og unge får muligheten til å delta i idretten, oppleve friluftslivet og delta i digitale fritidsaktiviteter er fint. Men hvor blir det av all annen frivillig aktivitet fra barn og unge? Om du følger godt med så ser du at regnestykket ikke går opp. 14+4 er ikke lik 23. De manglende punktene i frivillighetspolitikken til Høyre er godt og blandet. Høyre vil legge til rette for bedre utvikling av dataspill, servering av alkohol på (større) idrettsarrangementer og flytte språknormeringen ut av Språkrådet. Hva har dette å gjøre med frivillighetspolitikk? Ikke vet vi.

For å kjapt ta det som er bra: De vil videreføre fritidsordningen for lavtlønnede familier, sørge for en god og forutsigbar momsrefusjon og gi frie vilkår til frivilligheten. Men stort mer er det ikke. Her mangler det ganske mye.

Les hele partiprogrammet til Høyre her (hele partiprogrammet finner du på bunnen av siden).

Terningkast: 3

 

Rødt – Hjelp, hvor finner jeg frivillighetspolitikken?

Rødt mangler noe helt essensielt. Et eget kapittel, eller i alle fall et dedikert avsnitt, til frivillighet. Ikke bare gjør det jobben vår med å vurdere programmet vanskeligere, men det skaper også et inntrykk av at frivillighet for barn og unge ikke er noe som satses på av partiet. Du finner noen spredte setninger om frivilligheten flere steder. Vi ender opp med å ty til deres kapittel som er passelig kalt “Ungdom”.

Rødt ønsker å styrke ungdoms reelle innflytelse på politikken gjennom lovfestede ungdomsråd og å gjøre det enklere for unge å delta i demokratiet. Ungdomsmedvirkning er bra, men vi er her for å vurdere frivillighetspolitikk, og det skorter det litt på. Det er bra at de ønsker å øke grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene og gi rett til politisk fravær. Rødt vil og lovfeste retten til fritidsklubber og opprette flere ungdomshus og det skal bli enklere å drive frivillighet generelt. Rødt vil støtte ungdoms egenaktivitet økonomisk og styrke Frifonds-ordningene. Men hvor ble det av viktige tiltak som full momskompensasjon og sørge for at kommunens lokaler kan brukes av den unge frivilligheten? De nevner at det skal etableres nye lokaler som frivilligheten kan bruke gratis, men det står allerede flere kommunale lokaler som er klare til utlån nå. Hvorfor ikke bare åpne de først?

Vi savner en uttalt satsing på frivilligheten, særlig barne- og ungdomsorganisasjonene. Frivilligheten nevnes bare tre ganger i hele programmet. Her har Rødt en del å gå på, selv om de vektlegger viktigheten av at ungdom tar sin plass i samfunnets diskusjoner. Det blir også trekk for at man kun fokuserer på ungdom. Barn må med. Det er viktig at politikere legger til rette for at barn og unge bruker fritiden sin på det de vil selv og ikke bare demokrati og politikk. Det savner vi fra Rødt. Men politikken de foreslår er samlet sett god, og med litt større fokus på barne- og ungdomsorganisasjoner kunne det blitt bedre terningkast.

Les hele partiprogrammet til Rødt her. 

Terningkast: 4

Venstre – Mer dataspill og idrett, og mye forvirring.

Kan det være at vi endelig støter på et partiprogram som gir mening i del 2? Nei, ser ikke sånn ut. Venstres valgprogram nevner ikke frivilligheten med et ord. Vi prøver å søke på frivillighet, nope. Plutselig treffer vi: ordet frivillig ga utslag i søket. Hurra! Under temaet idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet finner vi noen punkter om frivillig arbeid. Da dukker spørsmålet om vi skal gi plusspoeng for ærlighet, eller trekk for at frivilligheten ikke har egen plass opp. Mange andre partier lemper jo frivilligheten inn i overskrifta selv om de egentlig bare prater om idrett og tur i kapittelet. Vi setter pris på ærligheten.

Så til politikken: Venstre trekker fram viktigheten av frivillig arbeid. De vil gjøre det lettere å bli frivillig. Registreringsordninger og rapporteringskrav skal bli bedre, og de vil ha en full opptrapping av momskompensasjonen. For å finne ut om dette virkelig er alt kryper vi ut av program-PDF’en og over til Venstres temaoversikt. Her funker søket bedre. De vil gi barne- og ungdomsorganisasjonene rett til gratis lån av kommunale lokaler, og stimulere til større giverglede til frivilligheten ved å øke fradrag på gaver.

Foruten forvirringen er politikken til Venstre helt grei, og med noen gode tiltak. Vi savner noe mer målrettet mot barne- og ungdomsorganisasjoner, men vi savner et større løft økonomisk. På tross av ærligheten skulle vi ønske at partiet mer om frivilligheten og barn og unges muligheter for engasjerende fritidsaktiviteter, og ga frivilligheten et velfortjent kapittel.

Les hele partiprogrammet til Venstre her. 

Terningkast: 4 

Miljøpartiet de grønne (MDG) – Så nært

Da var vi ved veis ende. Et siste håp for å finne et lettleselig partiprogram i denne delen av anmeldelsesserien. Heldigvis krever ikke partiprogrammet til de Grønne at jeg må gjøre annet noe annet enn å scrolle ned til kapittelinndelingen. 

Det er befriende enkelt å navigere seg fram til hva MDG faktisk mener, men også godt å lese et kapittel om frivillighet som handler om noe annet enn idrett. De ønsker å legge opp til at frivilligheten skal slippe å panikklete etter prosjektstøtte, og skal være en pådriver for gode og forutsigbare vilkår. I tillegg ønsker de langsiktighet i støtten, innføre full momskompensasjon og øke fradraget ved gaver til frivilligheten. Frivillige skal også møte mindre byråkrati generelt.

MDG vil sikre barn og unges mulighet til deltakelse i egenorganisert og organisert aktivitet, og legge opp til et mangfold av gratis fritidsaktiviteter for barn og unge. Dette er bra. Men også fra siste parti på blokka savner vi en satsing mot ung frivillighet. Politikken til MDG er derimot god og helhetlig, men vi trekker for et fravær av tilgang til kommunale lokaler til den brede frivilligheten (forbeholdt kultur og musikk i programmet). MDG ligger på vippen her, men det holder akkurat ikke inn til en femmer.

Les hele partiprogrammet til MDG her. 

Terningkast: 4

 

Les del 1 (AP, FrP, SV, KrF og SP) her.