10 spørsmål og svar om aktivitetstilskuddet

Det er under én måned igjen til søknadsfristen for UngOrgs aktivitetstilskudd 2021. Vi har svaret på de 10 mest stilte spørsmålene som dere har hatt om tilskuddet til nå!

 

1. Hva er UngOrgs aktivitetstilskudd?

En tilskuddsordning som er opprettet i forbindelse med koronapandemien, som skal stimulere til aktivitet og engasjement i frivillige organisasjoner.

 

2. Hvem kan søke om tilskudd?

Alle organisasjoner i Oslo som har aktiviteter for barn og unge, kan søke om tilskudd. Størsteparten av deltakerne må være tilhørende i Oslo.

 

3. Hva slags tiltak kan det søkes midler til?

Fellesnevneren for alle tiltak er at de må være for barn og unge. Utover dette har dere mulighet til å søke om hva som helst, så lenge de fyller kriteriene for tildeling.

Eksempler på tiltak som kan få tilskudd:

 • Hyttetur for medlemmer
 • Debatt om/med pizza
 • Utstyr til å ha stand på skoler
 • Styreseminar med foredrag
 • Sommerleir
 • Markedsføringskampanje

 

4. Hvor mye kan vi søke om?

En organisasjon kan maksimalt motta 100.000 kroner fra kategori A (aktivitets- og markedsføringstiltak) og 20.000 kroner fra kategori B (kompetansetiltak). Utover dette har vi ikke noe grense på hvor mye som kan søkes til ett tiltak.

 

5. Hva er kriteriene for å få tilskudd?

Tilskudd til aktivitets- og markedsføringstiltak:

 1. Tiltak som er for barn og unge
 2. Tiltak som er gratis og åpent
 3. Tiltak som stimulerer til inkludering og deltakelse
 4. Tiltak som øker synligheten til frivillig sektor

Tilskudd til kompetansetiltak: 

 1. Tiltak som er for barn og unge
 2. Tiltak som bidrar til at flere unge får delta i lederopplæring
 3. Tiltak som øker kompetansen og motivasjon blant tillitsvalgte

 

6. Når må vi gjennomføre tiltaket?

Aktivitet og tiltak som får tilskudd må gjennomføres innen 31. juli 2022. Siste frist for å rapportere er 6 uker etter gjennomføring, og senest 15. august 2022.

 

7. Kan både fylkeslaget og lokallaget søke?

Ja, både fylkeslag og lokallag kan søke om midler. Lokallagene må ha et eget styre (valgt av sitt årsmøte) og eget kontonummer.

 

8. Hvor kommer pengene fra? 

Tilskuddet forvaltes av UngOrg, og er finansiert av Oslo kommune. Denne gangen skal det deles ut 3 millioner kroner til gode formål.

 

9. Når er fristen for å søke?

Siste frist for å søke midler er 1. oktober 2021 kl. 23:59. Alle søknader må være innsendt innen da. Søknadsskjemaet finner du her.

 

10. Kan jeg stille et annet spørsmål?

Ja! Først kan du se om du finner svaret på denne siden her. Her finner du flere ofte stilte spørsmål, samt mer informasjon om tilskuddsordningen og søknadsskjema.

Er dere en medlemsorganisasjon av UngOrg, har dere også mulighet til å få organisasjonsrådgivning av oss. Send spørsmålet ditt til organisasjon@ungorg.no så bistår vi dere i søknadsprosessen. Vi anbefaler å ta kontakt i god tid i forveien av søknadsfristen.