Vi triller terning på partienes frivillighetspolitikk! (del 1)

Hvem som styrer landet har en del å si på hvordan det er å være frivillig engasjert. Vi har derfor gått gjennom partienes programmer for å finne ut hvem som vil satse mest på frivilligheten om de blir valgt.

Av: UngOrg

Valgdagen nærmer seg med stormskritt. 13. september går nordmenn til valgurner i hele Norge, og hvem som skal styre landet de neste fire årene blir avgjort.

Slik har vi vurdert partiene

Vi vurderer partiene på deres generelle satsing på frivillighet. Hvor mye vektlegges frivilligheten i partiprogrammene? Ønsker de å satse på at flere barn og unge får muligheten til å delta på organisert aktivitet? Vil de satse på å styrke økonomien til organisasjonene og kutte i papirarbeidet som må til for å få støtte til aktiviteter? Alt dette skal vi finne ut av.

Har du ikke bestemt deg for hva du skal stemme på? Eller er du bare generelt er nysgjerrig på hvilke partier som vil gjøre det enklere for deg å drive med frivillighet? Følg med! Vi slipper våre anmeldelser av programmene i to deler. Del 2 (Rødt, Høyre, Venstre og Miljøpartiet de grønne) kommer på lørdag. 

Arbeiderpartiet (AP) – Bedre økonomiske vilkår for alle, men mest ut på tur

Arbeiderpartiet ønsker å bli landets største parti, og er det partiet på venstresiden som stiller sterkest i kampen om å få statsministerposten. Jonas Gahr Støre kan fort bli landets neste leder. Partiet har dedikert omtrent en hel side til frivilligheten, men vi skulle ønske AP satset på en litt bredere del av frivilligheten.

Ikke misforstå, AP vil gjøre mye godt for norsk frivillighet. De ønsker å styrke økonomien til sektoren ved å innføre full momskompensasjon for frivillighet, kultur og idrett. De skal også sikre en finansiering preget av høye andeler av frie midler til sektoren. Det er kjempebra. De skal også gjøre det enklere å være frivillig ved å redusere unødvendig papirarbeid, og sikre tilgang til lokaler, anlegg og utstyr. Dette er gode greier fra AP.

Samtidig trekkes friluftsliv mest fram. Vi støtter at flere bør få muligheten til å delta på friluftsaktiviteter. Vi er glade i å gå på tur vi. Men det er synd at en tredjedel av frivillighetspolitikken i APs program handler om en avgrenset del av frivilligheten når det er så mange andre organisasjoner som fortjener et løft fra Norges største parti. Vi trekker også for at barn og unges frivillige engasjement ikke nevnes i programmet utenom indirekte gjennom kapitlene om idrett og kultur til partiet. Vi oppfordrer AP til å bli litt bedre på å skape gode og varierte fritidsaktiviteter for barn og unge!

Les hele partiprogrammet til AP her.

Terningkast: 4

Fremskrittspartiet (FrP) – Gode intensjoner, men hva skal dere gjøre?

Fremskrittspartiet har vært inn og ut av regjering de siste 8 årene, og har gått inn i valgkampen som et slags opposisjonsparti. Dette er nok ikke partiet som prioriterer frivilligheten høyest i sin politikk i det daglige, noe som kommer til uttrykk gjennom partiprogrammet.

FrP har satt av en halv side til frivilligheten. De trekker fram at deltakelse i kultur og fritidsaktiviteter er uvurderlig og viktig, og her er vi helt enige! Programmet fokuserer på hvorfor kultur og fritidsaktiviteter er viktige for barn og unge, og vi liker (naturligvis) godt at denne aldersgruppen trekkes fram. FrP vil også arbeide for å sikre momsfritak for frivilligheten, og momsfritak på innkjøp av instrumenter til korps, noe som er veldig bra. De vil knytte flere forskjellige aktører opp mot frivillig innsats og sikre at organisasjonene selv prioriterer hva de jobber med. Valgfrihet i sitt engasjement er veldig viktig, og det er det fint at FrP understreker.

Men vi savner konkrete tiltak og prioriteringer fra FrP. De skryter av frivillighetens rolle i samfunnet, uten å nødvendigvis si hva de ønsker å gjøre. Vi savner større satsing på forenkling av søknadsprosesser og at det blir gjort enklere å gjennomføre aktiviteter. Særlig forenkling i møte med søknadsprosesser er noe som burde vært med fra partiet som har mindre byråkrati som en fanesak. Hva med lokaler for frivilligheten? Eller støtte til at alle barn og unge skal få muligheten til å delta i den frivilligheten FrP mener er uvurderlig?  Vi sitter igjen med en tanke om at vi er enig om mye, men hva vil dere gjøre? 

Les partiprogrammet til FrP her.

Terningkast: 3

Sosialistisk Venstreparti (SV) – Legger opp til sjalusi

Et av partiene som har økt mest på målingene fram mot valget, Sosialistisk Venstreparti, stiller med et sterkt partiprogram for frivilligheten. I kapittelet “Kultur og frivillighet” legger de fram sin brede satsing på feltet. “Problemet” er at plasseringen av frivillighetspolitikken kommer midt oppi SVs mange punkter om en generell bedring av kulturpolitikken. Det er vanskelig å ikke bli litt sjalu på alle de konkrete satsningene og styrkeløftene SV vil gi til kulturlivet. Nå, uansett, vi trekker ikke poeng på grunn av sjalusi, men håper at SVere leser dette som et ønske om likebehandling. Så, da er det på tide å snakke om den faktiske politikken: I arbeidsprogrammet til SV så er deres politikk om idretten og frivilligheten slått sammen til et underkapittel. Dette finner vi litt rart når det overordnede kapittelet er “Kultur og frivillighet”, men mesteparten handler om kultur.

 SV foreslår mye godt. De vil lovfeste fritidstilbud for barn og unge og sørge for god medvirkning fra barn og unge i prosessen. De skal sikre tilgang til lokaler for frivilligheten. De vil styrke frivillighetens økonomi gjennom en forpliktende avtale mellom regjeringen, kommunene og frivilligheten. SV har også programfestet full momskompensasjon for organisasjoner som bygger egne anlegg men ingenting om at dette skal gjelde for all frivillig aktivitet. Hvorfor står det ikke full momskompensasjon for frivilligheten?

Helhetsinntrykket av SV er godt, vi liker særlig godt at fritidstilbudet til barn og unge skal lovfestes. Men vi mener det skulle vært litt mer spisset fokus på den unge frivilligheten. Frivilligheten fortjener større plass i et kapittelet delvis dedikert til sektoren. Kanskje noen av de gode forslagene skal gjelde breddefrivilligheten, og ikke være målrettet mot kultur eller idretten?

Les partiprogrammet til SV her.

Terningkast: 5

Kristelig Folkeparti (KrF) – Satser på barn og unge

KrF stiller med et godt partiprogram, hvor de vektlegger viktigheten av frivilligheten i det norske samfunnet. De ønsker å jobbe for at de frivillige organisasjonene skal kunne utvikle seg på egne premisser, og de liker vi naturligvis godt.

Som parti er KrF engasjert i den unge frivilligheten, og partiets representanter forsvarer ofte frivillighetens plass i budsjettforhandlinger og andre viktige politiske prioriteringer. Det gjør kanskje at vi stiller med høyere forventninger til KrFs partiprogram enn de fleste andre partiene.

For det er et veldig godt program. KrF ønsker å legge opp til at frivilligheten får gode, brede og ubyråkratiske finansieringsordninger, og i størst mulig grad gjennom ubundne ordninger. Dette er bra, da det er viktig at de frivillige får si hva de vil jobbe med selv. De vil gradvis oppjustere momskompensasjonen til 100% gjennom neste Stortingsperiode og stimulere til at private kan bidra med gaver til frivilligheten. KrF skal også sikre barne- og ungdomsorganisasjonene tilgang på steder å være gjennom kommunens egne bygg. Dette er kjempebra!

Vi skulle likevel ønske at det stod mer om konkrete tiltak til hvordan barne- og ungdomsorganisasjonene kan styrkes. Men KrF har flere punkter om barn og unges muligheter for mer meningsfulle fritidsaktiviteter og bedre liv gjennom hele programmet sitt. Satsinga på fritidskortet er noe som kommer barn og unge til gode. Partiet ønsker også at det skal være gode og like tilbud, og de trekker fram at økonomi, bakgrunn og geografi ikke skal være hinder for barn og unges aktiviteter. Det er rett og slett tydelig at unge er en viktig for Kristelig Folkeparti.

Les partiprogrammet til KrF her.

Terningkast: 5

Senterpartiet (SP) – Mangler prikken over I’en

Senterpartiet har preget debatten rundt årets stortingsvalg, og vært et av de aller mest omdiskuterte partiene. Vi synes at SP stiller opp med en solid og bred frivillighetspolitikk, hvor de satser på å styrke frivilligheten. Men prikken over i’en mangler.

I følge SP så er frivilligheten lokalsamfunns bærebjelker, som er samlende og skaper fellesskap. De ønsker å gjøre det lettere å drive med frivillig aktivitet, og vil sørge for full momskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner. Ordningen skal også utvides for å gjelde organisasjoner som bygger egne anlegg. De satser også på å tilpasse dagens offentlige ordninger til å være tilpasset frivillighetens behov, og vil ha større andel frie midler og en styrket Frifonds-ordning. At frivilligheten får mulighet til å bestemme over egen aktivitet synes vi er bra SP prioriterer.

SP vil også styrke frivillighetens økonomi gjennom statsbudsjettet, og skal øke driftstøtten til frivilligheten om de flytter inn i regjeringskontorene. Et særpreg som skiller SPs frivillighetspolitikk fra mange andre er at de satser på å styrke distrikts-Norges frivillighet. Det vi savner fra partiets program er en konkret satsing på barne- og ungdomsfrivilligheten. Den unge frivilligheten har noen helt særegne behov som vi skulle likt at SP tok høyde for i sitt program, men fraværet av dette er ikke unikt for SP. Det er også et fravær av politikk rundt frivillighetens tilgang på lokaler. For å løfte programmet burde SP ha en tydeligere politikk på at frivilligheten får tilgang til kommunens lokaler, som flere andre partier har vedtatt.

Les partiprogrammet til SP her.

Terningkast: 4

Følg med videre! Vi slipper våre anmeldelser av programmene i to deler. Del 2 (Rødt, Høyre, Venstre og Miljøpartiet de grønne) kommer på lørdag.