UngOrgs aktivitetstilskudd 2021: SØK NÅ!

Nå kan dere søke om tilskudd til aktivitet og kompetanseheving i egen organisasjon! Byråd for kultur, idrett, og frivillighet, Omar Samy Gamal, har gitt oss ytterligere 3 millioner kroner for å gjennomføre en ny runde med UngOrgs aktivitetstilskudd. 

Av: UngOrg

Quiz, sommerleir, medlemsmøte med pizza, og kurs for nye tillitsvalgte er bare noen av det dere kan få 120.000 kroner til å gjennomføre. I 2020 fikk over 5000 barn og unge under 26 år deltatt på aktivitet som hadde fått støtte fra UngOrgs aktivitetstilskudd. Nå vil vi ha med enda flere!

Frem til 1. oktober 2021 har du og din barne- og ungdomsorganisasjon mulighet til å få tilskudd til tiltak som øker aktiviteten i organisasjonen, gjør at flere kan delta, og bidrar til at flere unge får delta i lederopplæring.

Du kan lese alt om tilskuddet, laste ned retningslinjene, finne ofte stilte spørsmål, og sende inn søknadsskjemaet her.

Tilskuddet er delt i to kategorier

  • Dere kan søke om å få opp til 100.000 kroner til å gjennomføre tiltak og aktiviteter som gjør at flere barn og unge kan delta, øker synligheten av deres organisasjon, og rekrutterer flere til å bli medlem hos dere.
  • Dere kan få et fastsatt tilskudd (opp til 20.000 kroner) til å gjennomføre tiltak som gjør at flere barn og unge øker sin kompetanse og sitt engasjement som frivillig.

Søknadsfristen er 1. oktober 2021, og søknad sendes inn i et digitalt skjema. Skjemaet finner du på denne siden, sammen med eksempler på hva slags tiltak dere kan søke om tilskudd til. Tilskuddet gjelder for tiltak og aktivitet som gjennomføres fra oktober 2021 til og med juli 2022.

Få råd og veiledning av oss

Hvis din organisasjon er medlem av UngOrg, kan dere få gratis veiledning og tips for hvilke tiltak dere kan gjennomføre, hva dere må tenke på i søknadsprosessen, eller andre spørsmål dere trenger en sparringspartner til.

Ta kontakt på organisasjon@ungorg.no eller ring 24 14 98 30 (åpent mellom 09:30 og 15:00), så bistår vi dere i arbeidsprosessen.

UngOrgs aktivitetstilskudd er finansiert gjennom krisepakken til frivillig sektor som ble vedtatt i revidert budsjett for 2021.