7 millioner til den unge frivilligheten i revidert budsjett

I forslaget til revidert budsjett for Oslo kommune foreslår byrådet at den unge frivilligheten skal tildeles en ny stimuleringspakke på 7 millioner kroner.

Styreleder i UngOrg

Victoria Galåen, Styreleder i UngOrg

Av: UngOrg

Disse pengene skal sørge for at barn og unge får meningsfulle og engasjerende aktiviteter å delta på i tiden framover, og skal gjøre det lettere for organisasjoner å gjennomføre aktiviteter. Dette er sårt tiltrengt for den unge frivilligheten, og styreleder for UngOrg, Victoria Opheim Galåen er glad for tilskuddet.

– Det er veldig bra at byrådet foreslår å videreføre disse midlene, og vi håper at forslaget blir godkjent sånn at den unge frivilligheten får mulighet til å åpne opp for aktivitet til alle de som venter på å møtes og arbeide sammen, sier Galåen

UngOrg delte ut 2 millioner aktivitetsmidler i 2020

UngOrg fikk i fjor ansvaret for å dele ut en del av disse midlene, og vi så hvor stor positiv effekt tilskuddet hadde på våre medlemsorganisasjoner. Gjennom stimuleringsmidlene som vi delte ut fikk over 5000 unge under 26 muligheten til å delta på arrangementer, og 46 organisasjoner gjennomførte aktivitet de ellers ikke ville gjort. 

Les mer om hvordan UngOrg jobbet med tilskuddet her.

– Vi har sett hvor gode resultater man får når barn og unge enkelt kan søke om midler til å gjennomføre aktivitet, så vi håper vi får muligheten til å samarbeide videre med kommunen om dette, forteller Galåen videre.