Møte med byråden

Byråden ønsker samarbeid for å løfte den unge frivilligheten

I møte med UngOrg har byråden for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal gitt positive signaler på at de ønsker å støtte barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo i gjenåpningen av samfunnet.

Av: UngOrg

Representanter fra styret og sekretariatet i UngOrg var tidlig denne uken i møte med byråden for kultur, idrett og frivillighet. Vi diskuterte, blant annet, gjenåpningen og stimuleringspakken til den unge frivilligheten. 

Les også UngOrgs kronikk i Aftenposten Si ;D: Det er krise i den unge frivilligheten

Byråden var positiv til våre forslag, og ønsker å jobbe aktivt for at barne- og ungdomsfrivilligheten i Oslo kommer seg raskest mulig tilbake på beina igjen. 

Ønsker en god gjenåpning for frivilligheten 

Vi mener at det fremover vil være ekstra viktig å legge til rette for muligheter for rekruttering. Unge i byen trenger et godt fritidstilbud, og den unge frivilligheten trenger flere medlemmer. Oslo kommune må tilgjengeliggjøre lokaler slik at organisasjonene kan komme i gang igjen så fort som mulig. 

– Det er godt å høre at Oslo kommune deler vår bekymring og at de ønsker å samarbeide med oss i tiden framover. Den unge frivilligheten trenger nå å bli prioritert og få muligheten til å gjennomføre aktivitet, sier styreleder for UngOrg Victoria Galåen Opheim.  

Byråden for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal og Kulturetaten ga uttrykk for at de støttet opp under punktene, og deler vår bekymring for frafall i den unge frivilligheten. De la vekt på at de ønsker å legge til rette for at gode og enkle tiltak blir gjennomført for å møte utfordringene den unge frivilligheten står ovenfor.

Aldersbegrensningen gjør det vanskelig å faktisk gjennomføre aktivitet

Selv med positive signaler fra Oslo kommune om bistand til gjenåpningen, setter dagens aldersbegrensningen er stopper for mye av aktiviteten til våre medlemsorganisasjoner.

Denne uken ble det klart at Oslo kommune ikke vil endre på de gjeldende smittevernreglene før tidligst 18. juni.  De mest relevante smittevernregler for barne- og ungdomsorganisasjonene er: 

  • Tillatt med inntil 20 personer på innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge til og med vgs-alder.
  • Åpne for arrangementer innendørs for inntil 20 personer når det er faste, tilviste plasser.

Sjekk smittevernveilederen til UngOrg for mer informasjon. 

Det er bra at unge under 20 år kan møtes, men organisasjoner har sjeldent kun medlemmer under 20. Mange i den unge frivilligheten kan derfor i praksis ikke møtes. Vi har forståelse for at gjenåpningen må skje kontrollert og trinnvis, men sånn som reglene står nå er det få organisasjoner som faktisk kan gjennomføre aktiviteter for sine medlemmer.