To millioner kroner til den unge frivilligheten!

Juni har vært en måned preget av strålende sol – ikke bare ute, men også inne på kontoret til UngOrg. Vi har nemlig fått fullt gjennomslag for vårt ønske om stimuleringsmidler til den unge frivilligheten. I sommer og utover høsten deler vi ut to millioner kroner til økt aktivitet for unge!

Under revidert budsjett i Oslo la byrådet opp til en tilskuddsordning til kulturfeltet på 5,6 millioner. Det vanket likevel usikkerhet om den unge frivilligheten blir prioritert når disse midlene skal deles ut.

Alexander (t.v) utenfor rådhuset i Oslo, sammen med representanter fra Ung i kor

Kontakt med byrådet

I etterkant av budsjettfremleggelsen var UngOrg raskt i kontakt med daværende kultur- idrett- og frivillighetsbyråd Rina Mariann Hansen. Vi var tydelige på at budsjettet ikke var godt nok dersom den unge frivilligheten ikke ble inkludert i krisepakken fra Oslo kommune.  Vi ble etter kort tid invitert til et møte med byråden om krisepakken.

Vårt budskap var at disse midlene ikke bare burde være en krisepakke, men en stimuleringspakke til økt aktivitet. Mange unge mangler aktivitetstilbud i sommer. Det betyr at barne- og ungdomsfrivilligheten, som sørger for aktivitet og fellesskap, aldri har vært viktigere. 

Gjennomslag på alle punkter

Nestleder i UngOrg, Alexander Tropé Stenhagen, representerte UngOrg i møtet med byråden. Alexander var klar og tydelig på at krisemidlene ikke bare skal gå til kunst og kultur, men også til barne- og ungdomsfrivilligheten. Han foreslo også at UngOrg skal ta seg av fordelingen av midlene som skal stimulere til økt aktivitet i den unge frivilligheten.

Nå har vi altså fått gjennomslag på alle punkter!

Dette betyr at UngOrg skal forvalte og fordele to millioner kroner til barne- og ungdomsfrivilligheten. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om hvordan man søker på midler, samt kriterier for søknaden. Målet er at midlene skal stimulere til aktivitet i tiden som kommer.

UngOrg ønsker å gi honnør til byrådet for rask handling, og at de ønsker mer aktivitet for barn og unge i sommer.