Nye smitteverntiltak

Lørdag kl. 12 ble det innført strenge smitteverntiltak i byen vår. Tiltakene varer i første omgang til 31. januar. Dette gjøres for å slå ned en mutert versjon av koronaviruset, som har blitt oppdaget i en av nabokommunene til Oslo.

Forrige uke startet med gode nyheter, da det ble åpnet for at fritidsaktiviteter og idrett innendørs for barn i barneskolealder og et begrenset tilbud på fritidsklubbene kunne åpnes igjen. På grunn av oppdagelsen av mutasjonen av koronaviruset, må disse tilbudene dessverre stenges igjen. Vi må gjøre alt vi kan for å stoppe det muterte viruset.

For barne- og ungdomsorganisasjonen er spesielt disse nye tiltakene viktig:

  • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.
  • Stans i breddeidrett for barn og voksne.
  • Stans i andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater og liknende)
  • I tillegg skal, blant annet, biblioteker, tros-og livssynshus og steder der det skjer kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter holdes stengt.

På grunn av de nye smitteverntiltakene må også UngInfo holde senteret stengt denne uken. Les mer om deres tilbud om digital veiledning.

En fullstendig oversikt over de nye smitteverntiltakene finner du på nettsidene til Helsedirektoratet.

UngOrg har stor forståelse for at dette er tøft for mange. Likevel er det viktig at alle nå holder ut og følger tiltak og råd, slik at vi får begrenset smitten. I mellomtiden anbefaler vi å møtes digitalt, for å holde noe av aktiviteten oppe. Dere kan lese om våre tips for å lage gode digitale møter her: 10 måter å ha møter, uten å møtes.

Rødt nivå og digital undervisning

Det kom også strengere tiltak for skolene i Oslo, som vil påvirke hverdagen til mange unge i byen vår.

Barnehage, barneskole og ungdomstrinn går over til rødt nivå og det blir innført digital undervisning på videregående skole i uke 4 (fra mandag 25. januar), men de videregående skolene skal forberede seg på overgang til rødt nivå fra uke 5.

For studenter som tar høyere utdanning blir all undervisning nå digital. I tillegg stenges alle lokaler ved universitet, høgskoler og fagskoler for alle studenter.

Er du usikker på hvilke regler som gjelder for din organisasjon? Ta kontakt med oss på organisasjon@ungorg.no, så vil vi hjelpe deg!