Nye koronatiltak for organisasjonene: Lån møterom og webinar om kompensasjon

Åpner opp for utlån av møterom

UngOrg jobber for at den unge frivilligheten i så stor grad som mulig skal kunne drive med sine aktiviteter. Derfor starter vi også gradvis opp igjen med utlånsordningen av møtelokaler hos oss. For å kunne ivareta smittevernet og ivareta liv og helse, har vi utarbeidet nye retningslinjer som gjelder for utlån i perioden. 

Alt om de nye retningslinjene for utlån av møtelokaler finner du på bookingsiden.

Kompensasjonsordning til frivilligheten under korona

Kulturdepartementet har utvidet kompensasjonsordningen til frivilligheten. Det er veldig mulig at din organisasjon kvalifiserer til kompensasjon. Dette gjelder også dersom du har søkt tidligere og fått avslag. Her følger litt informasjon om hva som kvalifiserer til kompensasjon.

Det er satt av 1,6 milliarder kroner til kompensasjon for idretten og frivilligheten.
Tidsperiode
Den nye ordningen blir utvidet i tid og gjelder perioden 12. mai til 15. juni.
Hva dekker den nye kompensasjonsordningen?
  • Den nye kompensasjonsordningen dekker kostnader knyttet til helt eller delvis avlyste arrangementer i tidsperioden over.
  • Regjeringen ønsker også å dekke inntektstap fra blant annet loppemarkeder, basarer, utleie av organisasjonseide bygg, parkeringsavgifter, kiosksalg og annet salg av varer og tjenester under arrangementer.
  • Det gis 70% kompensasjon for tapt inntekt og/eller aktivitet
  • Maksgrensen for kompensasjon er på 9,3 millioner kroner
Søknad
Regjeringen legger opp til at søknader skal behandles fortløpende – uten lang ventetid. Husk at dersom du har søkt tidligere og fått avslag, så kan du søke igjen. Ordningen er som nevnt over utvidet, som betyr at det er større muligheter til å få kompensasjon denne gangen.
Webinar
Torsdag 14. mai kl. 17.00 arrangerer vi et webinar, der vi går gjennom den nye kompensasjonsordningen og svarer for våre medlemmer. Dette webinaret anbefales sterkt. Du vil få svar på alt om kompensasjon til frivilligheten, samt praktiske ting knyttet til søknaden.

Ta kontakt

Dersom du er usikker på om din organisasjon kvalifiserer til å få kompensasjon, eller du lurer på noe vedrørende utlån av møtelokaler, kan du kontakte oss på organisasjon@ungorg.no. Vi hjelper alltid dersom dere har behov for assistanse i utforming av søknad eller har spørsmål!