Ikke glem ungdommen, Raymond!

Et brev fra UngOrg til byrådsleder Raymond Johansen.

Selv om COVID-19 ikke rammer ungdom mest, så gjør tiltakene mot COVID-19 det. Ikke glem ungdommen, Raymond. Vi trenger deg mer enn noensinne!

Da jeg var liten fikk jeg servert mange historier om generasjonene før oss. Jeg ble fortalt hvordan tidene var annerledes og hvordan besteforeldregenerasjonen vår måtte kjempe gjennom utfordringer i fellesskap. Jeg har tatt meg i å tenke det samme om oss unge i den situasjonen vi er i nå. Jeg er sikker på at dette er noe vi kommer til å fortelle våre barn og barnebarn om. Når jeg skal fortelle det, så håper jeg at kan fortelle om en tid der vi hegnet om fellesskapene menneskene er så avhengige av.

Arbeidsledighet hos unge

Tidlig i mars ble virkeligheten snudd på hodet for mange mennesker. De fleste merket det ved at kontoret ble flyttet til stua hjemme, men for mange fikk det større konsekvenser. Det finnes mange velferdsordninger i Norge, men ingenting gir større velferd enn en arbeidsplass å gå til. Når så mange nye blir dyttet ut i arbeidsledighet vil det få langsiktige konsekvenser, både for samfunnet, men også for den enkelte.

Mange unge går en usikker fremtid i møte. SSB slår fast at unge er mer sårbare enn eldre i møte med konkurransen om arbeidsplassene. Det er alvorlig. Nå blir det kanskje den tøffeste konkurransen for nye jobber siden andre verdenskrig, og da må ungdom prioriteres i budsjettene.

Møteplasser for unge

Unge bruker store deler av fritiden sin på å engasjere seg i frivilligheten. Mange av disse er i sårbare grupper, både økonomisk og sosialt. Resultatet av at den unge frivilligheten ikke er oppe og går kan bli katastrofal for lokalsamfunnene. Når de trygge møteplassene blir revet vekk, går det utover de svakeste.

Den unge frivilligheten er viktig fordi den gir fellesskap og mestringsfølelse. Det har aldri vært viktigere med gode møteplasser for unge.

Oslo har ikke et oljefond

Oslo skal revidere budsjettet sitt for 2020, 19. mai. Det kommer til å bli tøft. Byrådsleder Raymond Johansen har sagt at Oslo kommune ikke har et oljefond å ta penger fra, og at det derfor må kuttes kraftig.

Jeg har likevel et budskap til Raymond. Selv om Oslo ikke har et oljefond, så har du mange Oslo-ungdommer som er klare for å bli med på dugnaden fremover. Vi vil kjempe for at flere skal ha en jobb å gå til og for at de trygge fellesskapene i den unge frivilligheten består.

Ikke glem oss Raymond

Derfor er vår bønn til deg, Raymond: ikke glem oss. Vi trenger deg mer enn noensinne. Vi er med på dugnaden for å forhindre smitte – nå trenger vi at du er med på dugnaden for oss. Det eneste vi trenger er en bekreftelse på at du ikke glemmer oss når midlene skal deles ut.

Prioriter sommerjobbene for unge i bydelene. Bruk penger på arbeidsrettede tiltak mot unge. Ikke kutt i den unge frivilligheten og møteplassene vi er så avhengige av.

Hvis du hegner om den unge frivilligheten som vi er glade i, og som mange er avhengig av, så kan jeg med hevet hode si at vi bor i verdens beste by.

Leder i UngOrg, Victoria Opheim Galåen