Møt UngOrgs nye styreleder:

Victoria Opheim Galåen

Victoria Opheim Galåen er 18 år, og har bakgrunn fra både nasjonalt og Oslo-lokallaget i Humanistisk Ungdom. Hun har tidligere sittet i UngOrg-styret, og ble på årsmøtet i UngOrg 17. april valgt som ny styreleder.

– Gratulerer som ny styreleder! Hvorfor valgte du å stille?
– Jeg valgte å stille som styreleder i UngOrg fordi jeg ønsker å jobbe med frivillighet på et enda høyere plan. UngOrg har et enormt påvirkningspotensiale, og jeg vil være med å utnytte dette til det beste for alle organiserte og engasjerte barn og ungdommer i Oslo, svarer hun. 

Victoria tror sterkere barne- og ungdomsorganisasjoner kan bidra til at det blir enklere for unge å engasjere seg:
– Jeg synes UngOrg jobber med veldig mye variert som er viktig på ulike måter. Personlig tror jeg kanskje det viktigste UngOrg jobber med er å sikre sterkere barne- og ungdomsorganisasjoner. Jeg tror det er veldig viktig at unge har mulighet til å engasjere seg, enten det er for å oppnå noe spesielt eller bare for å møtes og sosialisere.

Bekymret for korona-krisen

Selv om årets årsmøte foregikk digitalt, rakk de å gå gjennom flere saker og velge et nytt styre. Nå vil Victoria komme i gang med arbeidet, og er allerede i gang med å sette seg inn i rollen.

– Hva er det viktigste du og styret har tenkt til å jobbe med i perioden fremover?
– Styret har ikke hatt noe møte enda for å snakke om dette, men jeg har noen tanker om hva jeg ønsker at vi skal ta tak i først. Jeg tenker det er viktig å arbeide med å styrke medlemsorganisasjonene våre, kanskje særlig i den tiden vi går inn i nå fremover. 

Victoria påpeker at det fortsatt er usikkert hvordan barne- og ungdomsorganisasjonene rammes av koronakrisen, og håper hun og resten av UngOrg-styret kan bidra til at flere kommer seg gjennom situasjonen: 
– Det andre jeg ønsker å fokusere på i denne perioden er å få gjennomslag for en økt driftsstøtteordning for barne- og ungdomsorganisasjonene. Jeg tenker det er på tide med en drastisk endring i den generelle nedgangen vi har sett de siste ti årene fra Oslo kommune, slår hun tydelig fast.

5 kjappe med Victoria: 

 •  Kaffe eller te?
  Te
 • Solo eller Pepsi?
  Solo
 • Landsmøte eller pizzamøte?
  Landsmøte
 • Vedtektsdebatt eller programdebatt?
  Vedtektsdebatt
 • Hvilken medlemsorganisasjon i UngOrg (utenom din egen) kunne du tenke deg å teste ut?
  Vanskelig spørsmål, men jeg tror kanskje det må bli Press eller NU.

Det store mangfoldet i den unge frivilligheten er viktigst

– Hva tenker du politikerne i Oslo må gjøre for å styrke den unge frivilligheten?

Overordnet tror jeg at politikerne må fortsette å ta oss på alvor, og innse den viktigheten ung frivillighet kan ha. Det kan være en utrolig lærerik arena. Men det er som kanskje er viktigst med den unge frivilligheten er jo det store mangfoldet. Det finnes så og si en organisasjon alle, og alle klarer å finne tilhørighet et sted. Hvis skal man få til dette, må organisasjonene ha midlene til å gjøre seg synlige.

Victoria har et klart budskap til Oslo-politikerne:
– Hvis de skal vise at de tar oss seriøst, mener jeg at det enkleste de kan gjøre er å øke tilskuddsordningene. Dette vil betydelig styrke alle organisasjonene, gi dem rom til økt medvirkning og mer fellesskap.
Du kan alltid ta kontakt på Victoria@ungorg.no