Bli med på Ungdomshøringen 2022: Ungdom om tid

Er du mellom 13 og 19 år og vil si din mening i saker som angår deg? Bli med på Ungdomshøringen: Ungdom om tid. 

Skrevet av UngMed

Hva skulle du ønske du hadde tid til? Tar skolen for mye av dagen din, eller skulle du ønske helga startet på torsdag? Har du tro på framtiden?

Ungdomshøringen arrangeres av UngMed på vegne av Oslo kommune og gjennomføres hvert år. Målet er å få ungdom i Oslo til å gi innspill og sine meninger til politikere og andre som bestemmer slik at de kan gjøre Oslo til en bedre by for ungdom. 

Nå er påmeldingen for 2022 åpen! 

Når og hvor skal Ungdomshøringen være?

5. april 2022 fra kl. 09.00 – 15.00 på Sentralen i Oslo.

Hvem kan delta på Ungdomshøringen?

Alle ungdommer i Oslo mellom 13 og 19 år kan delta. Vi oppfordrer spesielt ungdom som ikke har erfaring fra elevråd, organisasjonsliv eller politikk fra før av til å delta. Deltagere får politisk fravær for deltakelsen og det går ikke utover fraværsgrensa. 

Hvordan melder jeg meg på?

Du kan melde deg på ved å klikke her eller gå inn på www.ungmed.no/ungdomshoringen. 

Informasjon til deg som er voksen

Ungdomshøringen gjennomføres på vegne av Oslo kommune, som ønsker å vite ungdoms meninger om et bestemt tema hvert år. Vårt mål er å gi ungdom som ikke vanligvis er engasjert i politikk, organisasjoner eller lignende en mulighet til å fortelle om sine erfaringer, meninger og synspunkter. Arrangementet samler ungdom fra hele Oslo, og resultatet blir til en rapport som gis til politikere og bestluningstakere i Oslo kommune. 

UngMed er en avdeling hos UngOrg som jobber for å sikre reell politisk medbestemmelse for barn og unge, særlig under 18 år. Vi har samarbeidet med Oslo kommune om gjennomføring av Ungdomshøringen siden 2011.