Ungdomshøringen 2023: Ungdom om klima

7. mars 2023 arrangerte UngOrg årets ungdomshøring på vegne av Oslo kommune. Årets tema var klima og tok for seg ungdommenes syn på klima- og naturkrisen. Hvem har mest ansvar, og hvem kan løse vår tids aller største krise?

Av UngOrg

Kom på lansering, hold av datoen!ungdomshøringen_2023

Resultatet fra høringen skal lanseres i årets Ungdomshøringsrapport.

Lanseringen finner sted 23. august klokken 18.00-20.00 på Kulturhuset i Oslo.

Alle som er interessert er velkommen til å delta.

Påmelding, program og ytterligere detaljer vil komme når det nærmer seg arrangementet.

Hvis du har spørsmål rundt lanseringen kan du ta kontakt med agnes@ungorg.no.

Om Ungdomshøringen

Hvert år arrangerer UngOrg ungdomshøringen på oppdrag for Oslo kommune, der unge mellom 13 og 19 år kan si sin mening til politikerne. UngOrg sin avdeling UngMed, som utelukkende jobber for økt medbestemmelse for barn og unge, har siden 2010 levert 12 rapporter til Oslo kommune.

En ungdomshøring er en måte å innhente ungdoms meninger og uttalelser om saker som angår dem. Oslo kommune har valgt å ha en fast, årlig høring for ungdom i Oslo. Slik sikrer Oslo kommune at ungdom blir hørt, i tråd med barnekonvensjonens artikkel 12. Målet med høringen er at ungdoms interesser og synspunkter kommer frem og kan bli tatt hensyn til når politikken utformes.

ungdomhøringen_2023
Vi ser frem til å dele resultatene fra årets høring med dere 23. august kl. 18:00 – 20:00 på Kulturhuset! Hold av datoen!