UngOrg

UngOrg søker daglig leder

Vil du være med å lede en organisasjon som jobber for å bedre barn og ungdoms situasjon og deres medbestemmelse i eget liv?

Som daglig leder i UngOrg har du ansvaret for den daglige driften av en organisasjon med høyt ambisjons- og aktivitetsnivå. Du vil lede et sekretariat fordelt på tre avdelinger med bred kompetanse og stort engasjement innen frivillighet, medvirkning og informasjonsformidling for unge i Oslo. Daglig leder har personalansvaret for 17 ansatte, og økonomistyringen over et budsjett på 12 millioner kroner. 

Vi ser etter deg som motiveres av å jobbe for og med ungdom. Daglig leder har som hovedoppgave å følge opp organisasjonens strategiske mål og sikre et godt samarbeid mellom styret og de ansatte. Som styrets nærmeste rådgiver er det derfor viktig at du kan forklare kompliserte prosesser på en måte som gjør styret i stand til å ta gode beslutninger. Du har også ansvar for å sikre at styrets vedtak følges opp i sekretariatet. 

Som daglig leder skal du følge opp UngOrgs arbeid med medlemsorganisasjonene og Oslos frivillighet. Samtidig leter vi etter deg som har et engasjement for barne- og ungdomsmedvirkning og informasjonsformidling for unge.

Vi søker etter deg som motiveres av at det er mye som skjer på en gang, og som heier frem nye ideer. Vi ønsker oss en person som kan jobbe strukturert, er tillitsfull, trygg og har god rolleforståelse. Vi er en organisasjon der det er gode muligheter for å lære og utvikle seg, og å utvikle organisasjonen vår sammen med styret og ansatte.  

Vi søker deg som: 

 • har erfaring med budsjett- og regnskapsarbeid, og gjerne har utdanning innen økonomi.
 • har bakgrunn fra organisasjonslivet eller erfaring med frivillig arbeid.
 • har erfaring med personalledelse.
 • motiveres av å spille andre gode, og tar utfordringer på strak arm.
 • har evne til å jobbe strategisk og langsiktig, og å se det store bildet.
 • jobber selvstendig og strukturert, har gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet.
Ungdomshøringen 2023

 

Sentrale arbeidsoppgaver: 

 • Utforme budsjettforslag for styret og følge opp regnskapsføringen
 • Personalansvar for ansatte.
 • Rådgi styret, og følge opp årsmøte- og styrevedtak.
 • Utvikle organisasjonen i samarbeid med styret og ansatte.
 • Følge opp og veilede ansatte med deres prosjekter, som f.eks. jobbsøkerkurs for unge Ungdommens bystyremøte eller organisasjonsveiledning. 
 • Sørge for gode interne medvirkningsprosesser.

Veiledning hos UngInfo

 

Vi tilbyr: 

 • et ungt, inkluderende arbeidsmiljø . Vi er et team som gjerne finner på sosiale ting sammen. Vi har felles lunsj med quiz hver dag, og feirer gjerne milepælerog gjennomførte prosjekter sammen.
 • en variert og meningsfull arbeidshverdag, der du hver dag kan se resultatene av arbeidet vi gjør for ungdom i Oslo. 
 • et kunnskapssøkende og tverrfaglig arbeidsmiljø som kontinuerlig jobber for å øke vår kompetanse for å møte behovene til unge i Oslo.
 • en times treningsfri eller tid til eget organisasjonsarbeid hver uke. Vi ønsker at du skal kunne ha en aktiv fritid utenfor arbeidsplassen.
 • tariffavtale.
 • gode utviklingsmuligheter.

Vi er en inkluderende arbeidsplass og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Kvelds- og helgearbeid må påregnes. Stillingen regnes som særlig uavhengig og er derfor ikke overtidsberettiget. 

Det gjøres oppmerksom på at gyldig politiattest skal fremlegges ved en ansettelse.

Styreleder UngOrg

 

Slik søker du:

Søknad sendes gjennom Finn.no sitt søknadssystem. Du finner annonsen her.

Søknadsfrist: 27. august
Ønsket oppstart: 1. november

Kandidater vurderes fortløpende. Førstegangsintervjuer gjennomføres i hovedsak i uke 31, og andregangsintervjuer i uke 33. Ansettelsen gjøres av styret på styremøte i uke 34.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med styreleder i UngOrg, Nils Nerhus Rørstad (nils@ungorg.no).

UngOrg fasade

UngOrg er en paraplyorganisasjon for ca. 60 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo. UngOrg arbeider for å styrke barne- og ungdomsfrivilligheten i Oslo. Ved siden av å være et talerør og en ressurs for medlemsorganisasjonene, har vi underavdelingene UngInfo og UngMed. 

UngInfo er et informasjonssenter for ungdom mellom 13 og 27 år som svarer på spørsmål om jobb, utdanning, bolig og andre ting ungdom er opptatt av. 

UngMed jobber for å gi barn og unge medbestemmelse over eget liv, og innflytelse i saker som angår dem. For mer info se www.ungorg.no