Økning til den unge frivilligheten i Oslo budsjettet, men dessverre ikke nok

I dag kom Oslo kommunes budsjettforslag for 2024. For første gang siden 2019 er det en økning i driftsstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene. Dette er positivt, men dessverre ikke nok, sier Nils Nerhus Rørstad.  

Av UngOrg

Økningen i driftsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene i årets budsjett viser at byrådet begynner å ta på alvor de bekymringene UngOrg har påpekt over lang tid. Man skal faktisk tilbake til 2019 siden sist det var en økning av driftstøtte til den unge frivilligheten. 

Likevel er det kun en KPI-justering og gir ikke organisasjonene noe særlig mer å rutte med i sin drift. Styreleder Nils Nerhus Rørstad er derfor usikker på hvilket utslag denne økningen faktisk vil gi.

Styreleder Nils Nerhus Rørstad.

Det er positivt at byrådet erkjenner at det er tøffe tider for den unge frivilligheten i Oslo. Denne prisjusteringen er et steg i riktig retning. Men det er dessverre ikke nok, med tanke på at den unge frivilligheten har blitt nedprioritert over mange år så er vi fortsatt ikke på det nivået vi mener støtten bør være på, forteller han.

  • UngOrg ba om økning til 12 millioner, med årlig prisjustering 
  • I budsjettet er det foreslått en økning på 600 000, som vil si at støtten går fra 10,4 til 11 millioner kroner

Ser mot det nye byrådet

Nils forteller videre at det nå er opp til det nye byrådet og sørge for at den unge frivilligheten står bedre rustet i fremtiden.

-Om ikke dette blir tatt på alvor, risikerer man at organisasjoner må si opp ansatte, kutte i tilbud eller i verste fall legge ned. Dette er noe vi er bekymret over. Vi forventer at det kommende byrådet satser mer på barn og unge. Det er vi som er Oslos fremtid, avslutter Nils Nerhus Rørstad.