Nils, styreleder UngOrg

Ser frem mot tett samarbeid med nytt byråd

Gratulerer med valgseier, høyre! Det blir byrådsskifte i Oslo og UngOrg står klare for å jobbe videre for økt støtte og lokaler til den unge frivilligheten, i tett samarbeid med nytt byråd.

Av UngOrg

Mandag kveld ble det klart at vi går mot et byrådsskifte i Oslo, med Eirik Lae Solberg (H) som byrådsleder. Anne Lindboe (H) kan ta over ordførerkjedet etter Marianne Borgen (SV). Lindboe har tidligere vært barneombud, og vi ser frem til å skulle samarbeide med henne om å bedre barn og unges situasjon i Oslo.

Våg å satse på organisasjonene

Under valgkampen har Høyre vært tydelige på at de vil bygge flere lokaler til idretten. Vi håper at byrådet også vil våge å satse på lokaler til resten av den unge frivilligheten, selv om lokaler til for eksempel sjakkturneringer, styremøter, kor, debatter eller cosplay ikke vil gi like synlige politiske resultater i bybildet. 

– «Vi har i de siste årene sagt ifra om hvor vanskelig det er for frivillige organisasjoner å låne lokaler. Høyre har flere ganger i valgkampen snakka om lokaler til idretten. Vi forventer at dette gjelder hele frivilligheten, altså alle som trenger et sted å være» sier Nils Nerhus Rørstad, styreleder i UngOrg. 

Vi har god tro på at vi sammen kan komme fram til løsninger som vil gagne bredden av den unge frivilligheten. 

Produktive dialogmøter 

Vi kan bidra med innsikt i hvilke behov organisasjonene har og ser frem til å komme i gang med samarbeidet med nytt byråd! Økt driftsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo blir helt avgjørende i tiden fremover, hvis aktivitetsnivået skal holdes oppe. 

– «Med den høye prisveksten i samfunnet, merker medlemsorganisasjonene våre at driftsstøtten deres ikke holder følge. Det betyr at de ender opp med å kunne gjøre mindre enn de gjorde i fjor. Det å øke driftsstøtte til den unge frivilligheten er en viktig, og ganske billig, investering i engasjert ungdom for fremtiden.» avslutter Nerhus Rørstad

Vi håper at det nye byrådet vil fortsette med det produktive dialogmøte som vi til nå har hatt hvert kvartal. Vi er spente på hvem som blir vår nye byråd for kultur, idrett og frivillighet. Vi lover å bidra til godt samarbeid og gleder oss til å fortelle mer om hva bredden av ungdom i Oslo trenger fra Oslo kommune. 

Spørsmål? Ta kontakt med politisk rådgiver i UngOrg, Sebastian Hytten. Tlf.: 926 50 588.