Styreleder UngOrg

Mens prisene stiger, synker organisasjonenes driftsstøtte

Forrige uke møtte vi byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal. Her adresserte vi igjen utfordringen med at driftsstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo ikke økes. Midlertidige prosjektstøtteordninger er ikke løsningen i tider med utfordrende økonomi. Dagens prisøkning viser viktigheten av at driftsstøtten KPI-justeres.

Av UngOrg

Representanter fra styret og sekretariatet i UngOrg møtte i forrige uke byråden for kultur, idrett og frivillighet. Vi diskuterte blant annet de økonomiske utfordringene til barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. 

Driftstøtten økes ikke i takt med andre kostnader

Flere medlemsorganisasjoner opplever trangere økonomi. UngOrg har i mange år adressert utfordringen ved at driftsstøtten ikke økes i takt med andre kostnader i samfunnet. Vi må helt tilbake til 2007 for å se en reell økning i driftsstøtten til organisasjonene. Den høye prisøkningen vi ser nå, skaper en svært sårbar situasjon for mange av våre medlemsorganisasjoner. 

Innspill fra Oslo KFUK-KFUM

I forkant av møtet med byråden ba vi om innspill fra våre medlemsorganisasjoner til saker de ønsket at vi skulle ta opp. Oslo KFUK-KFUM kom med interessant refleksjon over hvordan den økonomiske situasjonen for mange organisasjoner er nå: 

“Under, og rett etter, pandemien kom det flere ekstraordinære tilskuddsordninger som ga frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner mulighet til å hente inn mer midler. Derfor er det særlig i år vi merker konsekvensene av lavere driftstilskudd.”

UngOrg i møte med byråden

Vi benyttet også møtet til å takke for samarbeidet som vi har hatt de fire siste årene.

Dette var et poeng som vi i UngOrg trakk frem under møtet med byråden. Vi uttrykte at vi er veldig glade for at frivilligheten fikk ekstra prosjektmidler under pandemien, men at situasjonen i dag er like krevende – om ikke mer. Engangssummene som prosjektmidlene gir skaper ikke forutsigbarhet og stabilitet, som organisasjonene har behov for. Det er mye dyrere i dag å arrangere f.eks. en pizzakveld enn det var tidligere, og det har blitt veldig tydelig at det er driftsstøtten som må økes, for at barne- og ungdomsorganisasjonene skal kunne fortsette å ha aktivitet for sine medlemmer.

UngOrgs budsjettønske 

På møtet anerkjente byråden problemet, og han er enig i at frivilligheten trenger mer forutsigbarhet. Vi i UngOrg la frem et konkret ønske om at driftsstøtten økes fra 10 400 000 til 12 00 000 kr og at den må KPI-justeres hvert år. Vi forventer at byråden tar vårt innspill på alvor, og tar det med seg inn i høstens budsjettforhandlinger.