Få en helt unik erfaring, bli med i UngOrg styret!

Er du ung og har du lyst på et verv der du jobber for meningsfulle og viktige saker på vegne av barn og ungdom i Oslo? Da bør du melde interesse for å sitte i UngOrg sitt styre! 

Av UngOrg

UngOrg er drevet av våre medlemsorganisasjoner. Vi jobber for å bedre barn og unges situasjon over hele Oslo, og deres medbestemmelse på eget liv. Dette gjør vi ved å:

 • Sikre sterke frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo. 
 • Sikre reell politisk medbestemmelse for barn og unge under 18. 
 • Sikre at all ungdom i Oslo skal ha tilgang på tilrettelagt informasjon og veiledning. 

På årsmøtet 15. mars skal UngOrg velge nytt styre, og valgkomiteen leter nå  etter aktuelle kandidater til å sitte i styret!

Å sitte i styre kan passe for deg som er ung og engasjert, gjerne i en barne- og ungdomsorganisasjon, men dette er ikke et krav. 

Det viktigste er at du ønsker å bistå UngOrg i å nå våre mål om å bedre barn og unges situasjon i Oslo.

Å sitte i styret til UngOrg er en mulighet til å:

 • Få en unik erfaring og kunnskap om den unge frivilligheten i Oslo 
 • Bygge nettverk, og bli kjent med aktuelle personer som jobber med frivillighet og barn og unge 
 • Forme ditt eget verv og ansvarsområde, og jobbe med hjertesaker som står deg nært 
 • Få erfaring innenfor personalansvar og økonomiansvar. Du får overordnet ansvar for organisasjonen sin økonomistyring, og kan få erfaring i ansettelsesprosesser og personaloppfølging

Styreleder og nestleder i samtale med ordfører på UngOrg sine årlige julegrøt.


Dette er vervene du kan stille til: 

 • Styreleder
 • Politisk nestleder 
 • Organisatorisk nestleder
 • Styremedlem for 2 år 
 • Styremedlem for 1 år 

Hva gjør styret til UngOrg?

Styret til UngOrg er et aktivt styre med mange spennende ansvarsområder. UngOrg skal blant annet være et talerør for barn og unge, sikre gode medvirkningsprosesser og videreutvikle organisasjonslivet i Oslo.

Ved å sitte i styre til UngOrg får du mange varierte og spennende erfaringer. Dette er noe av det tidligere styremedlemmer har gjort:

Styret på tur i Berlin

Høres dette spennende ut, eller vil du bare vite mer om vervet? Da håper vi at du vil melde interesse i skjemaet under. 

Ved å melde interesse vil valgkomiteen ta kontakt med deg for å snakke litt om hvordan det er å sitte i styret, og du vil få mulighet til å stille spørsmål. Du kan også melde interesse på vegne av noen andre, som du mener vervet kan passe for. 

Meld interesse  i interesseskjemaet her!

Fristen for å melde interesse er 5. februar og styret velges på årsmøtet 15. mars.