Disse har fått støtte fra UngOrgs aktivitetstilskudd 2021

UngOrg fikk i oppdrag fra Oslo kommune å fordele 3 millioner kroner i stimuleringsmidler til Oslos barne- og ungdomsorganisasjoner etter koronakrisen. Nå er fordelingen for 2021 klar!

Av: UngOrg

32 organisasjoner skal nå få tre millioner kroner til gode tiltak for å gi økt aktivitet og kompetanse til barn og unge i Oslo.

Tiltak til over 6000 barn og unge

Frem til juli 2022 vil over 6000 barn og unge få muligheten til å delta på mange ulike tiltak i regi av frivillige organisasjoner som jobber primært for barn og unge. Tiltakene er stort sett gratis å delta på, og alle kan være med. Det skal blant annet gjennomføres cageball, fotballturneringer, vervekampanjer, sjakkturneringer og andre medlemsmøter. Følg med på organisasjonenes hjemmeside og facebook-side for mer informasjon!

Stimulerer til kompetanseheving

Gjennom UngOrgs aktivitetstilskudd 2021 er Oslo kommune med på å øke kompetansen, engasjementet og motivasjonen til over 1000 unge frivillige i Oslo. Det er gitt støtte til 22 ekstraordinære kompetansetiltak, som blant annet lederopplæring, workshops, skoleringshelger, hytteturer m.m..

Søkt om 4 millioner kroner

Selv om vi fikk økt rammen til UngOrgs aktivitetstilskudd med 1 million kroner, sammenlignet med 2020, var det fortsatt mange gode tiltak som ikke fikk stimuleringsmidler i denne tilskuddsordningen. Totalt ble det søkt om hele 4 millioner kroner, fra 43 ulike organisasjoner. Dette viser at det er stor vilje til aktivitet i den unge frivilligheten i Oslo!

Organisasjoner som har fått tilskudd

Organisasjon Tilskudd
7. Oslo Kanaljene 20 000 kr
A Step Closer 78 000 kr
AUF i Oslo 120 000 kr
Dragulf Oslo USK 120 000 kr
Framfylkingen i Oslo 120 000 kr
Grorurddalen Frie Filmere 20 000 kr
Grønland foreldre og barn gruppe 120 000 kr
Hauketo-Prinsdal speidergruppe 100 000 kr
Håp kompetansesenter 100 000 kr
Juba – Oslo og Akershus krets 65 000 kr
KFUK-KFUM Oslo og Akershus 85 000 kr
Kirkens Bymisjon, Nabolagshuset Petersborg 120 000 kr
Kunnskapssirkelen 120 000 kr
Lightup Norway 61 000 kr
Longship Group 41. Oslo Ullevål speidergruppe 120 000 kr
MentorUng 55 482 kr
Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening- NAYO 119 000 kr
NORGES UNGE MUSLIMER 120 000 kr
Opplyst Ungdom 120 000 kr
Ordskjelv 120 000 kr
Oslo Europeisk Ungdom 120 000 kr
Oslo Kristelig Folkeparti Ungdom 97 980 kr
Oslo sjakkrets ungdom 16 250 kr
Oslo Sosialistisk Ungdom 54 600 kr
Oslo Unge Høyre 120 000 kr
Oslo Unge Venstre 120 000 kr
Sakeena 120 000 kr
Schakklubben av 1911s Ungdom (1911U) 47 000 kr
Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom 36 000 kr
Sportsklubben Sterling 120 000 kr
Ungdom og Fritid Oslo 70 000 kr
Vahl foreldregruppe 70 000 kr