Har organisasjonen hatt høye strømregninger?

Da kan dere søke om strømstøtte fra Oslo kommune! 

Av UngOrg

Som en del av strømstøttepakkene, gis det nå støtte til frivillige organisasjoner som har hatt høye strømregninger.

Søk om strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner her.

Søknadsfrist: 15. mars 2022 kl. 13:00

Hvem kan få støtte?

  • Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret
  • Organisasjonen må kunne dokumentere å ha høye strømregninger
  • Strømregningen kan ikke gjelde private husholdninger

Hva slags støtte kan vi få?

Strømstøtten gis som et engangsbeløp for strømutgifter i perioden november 2021 – mars 2022.

Hva trenger vi for å søke?

Du må kunne oppgi følgende informasjon:

  • Navn på organisasjon
  • Organisasjonsnummer
  • Kontaktinformasjon
  • Kontonummer
  • KWt forbruk desember og januar (står på strømregninga!)
  • Beskrivelse av hvor dere trenger å få dekt strømregninga (et kommentarfelt)
  • Strøm- eller fjernvarmeregning for desember og januar som vedlegg

Dette virka litt vanskelig…

Ikke så rart! Strøm kan være vanskelig. Men vi i UngOrg kan hjelpe deg, selvfølgelig. Bare send en e-post til organisasjon@ungorg.no eller ring oss på tlf.: 24 14 98 30 så ordner vi det.