– Reglene for utlån av skoler skal revideres i år

Oslos frivillighetsbyråd sa under lanseringen av Osloungdommens Frivillighetsmelding 2022 at det skal bli lettere å låne skolelokaler i Oslo i løpet av året.

Av: UngOrg

UngOrg lanserte Osloungdommens frivillighetsmelding i går, og under arrangementet ble funnene i rapporten lansert. I årets frivillighetsmelding har vi i UngOrg undersøkt Oslos ulike skolers praksis i håndtering av låneforespørsler.

Kun 5 av 143 skoler låner ut lokaler

I arbeidet med frivillighetsmeldingen spurte vi 143 grunnskoler om de kunne låne oss et lokale for overnatting en hvilket som helst dag i løpet av våren. Etter flere runder med kontakt med alle skolene fikk vi 5 positive svar, mens 138 skoler svarte at de ikke lånte ut eller ikke kunne låne ut i løpet av våren. 

Les hele Osloungdommens frivillighetsmelding 2022 her.

– Dette er sjokkerende funn, særlig siden skoler i Oslo har gjennom forskriften for utlån av skoler i Oslo en plikt til å låne ut lokalene sine til Oslobaserte frivillige organisasjoner. Det vi har sett gjennom arbeidet med frivillighetsmeldingen er at skoler i Oslo har som praksis å ikke låne ut skolene sine, sier styreleder i UngOrg, Victoria Galåen Opheim.

Byråden lover bedring

Byråden for Kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal deltok på lanseringen, og sier til den unge frivilligheten at han forstår deres frustrasjon.

– Vi vet at dette er en utfordring. Derfor lover vi at vi vil endre reglene for utlån i løpet av året, og vi jobber med å gjøre det enklere å få informasjon og å finne en oversikt over hvilke lokaler som kan bookes, sa Gamal under lanseringen.

Han trekker også fram at kommunens lokaler skal være Oslos befolkning sine lokaler, og at det må være mulig å bruke lokalene til frivillig aktivitet.

– Det er derfor helt utrolig viktig at disse lokalene blir tilgjengelig, og vi er enige med dere at sånn det er i dag ikke er bra nok. Vi vil i år jobbe med å få utvidet Meråpen skole til flere lokaler, og at Oslonøkkelen skal bli tilgjengelig på flere lokaler rundt omkring i byen.

Stort behov for tilgang på lokaler

Den unge frivilligheten som holder til i Oslo har behov for lokaler, og særlig til større arrangementer, eller arrangementer med overnatting. I dag er det utydelig hvordan skoler skal forholde seg til slike forespørsler, og det er nesten helt umulig å finne lokaler for den unge frivilligheten.

Under lanseringen trakk leder for Elevorganisasjonen i Norge, Edvard Botterli Udnæs fram at Oslo er unike på flere måter.

– Som hovedstad er Oslo unik fordi vi har både lokale, men også mange nasjonale organisasjoner og vi har et rikt organisasjonsliv i byen. Samtidig er også Oslo unikt dårlige på å tilby frivilligheten gode lokaler for arrangementer.

Vil ha aktivitet etter skoletid

Direktør for grunnskolene i Oslo, Brynhild Farbrot, trekker fram at det har vært utfordrende å låne ut skoler under pandemien, men at de i forkant av nedstengningen opplevde at flere og flere ønsket å bruke skoler til aktiviteter utenfor skolens åpningstider.

– Frivillighetsmeldingen viser tydelig at vi har mye å jobbe med, men vi så en økning i hvor mange som ønsket å bruke lokalene våre før pandemien. Det må vi få til igjen, og vi lover dere at dette skal Osloskolen bli bedre på, sa Farbrot under lanseringen.

Osloungdommens frivillighetsmelding er en årlig rapport styret til UngOrg skriver for å løfte utfordringer som den unge frivilligheten i Oslo opplever. Om du ønsker å være med å påvirke hvilke saker UngOrg skal løfte for året som kommer meld deg på årsmøtet her. Du kan også være med på å skrive og påvirke frivillighetsmeldingen ved å stille til styret i UngOrg, kontakt valgkomiteen på valgkom@ungorg.no for mer info.

 

Nøkkeltall fra Osloungdommens frivillighetsmelding 2022