Ukens tips: Få gjennomslag for din hjertesak!

Er du under 19 år og har en sak som du mener er viktig for unge i Oslo? Send inn ditt forslag til Ungdommens bystyremøte (UBM) før 19. oktober!

Av: UngOrg

Ungdommens bystyremøte er den største arenaen for ungdoms medbestemmelse i Oslo. Alle unge i Oslo kan foreslå saker til Ungdommens bystyremøte, og forslagene vil bli behandlet under UBM. Gjennom to dager skal representanter fra ungdomsråd, elevråd, organisasjoner og fritidsklubber samles på Oslo rådhus for å diskutere saker som er viktige for ungdom i Oslo. Til slutt sendes fem prioriterte saker til bystyret, hvor de behandles av politikerne og ditt forslag kan bli til faktisk politikk! 

Her kan du melde inn din sak til årets UBM.

Når er UBM’21?

I 2021 blir Ungdommens bystyremøte (UBM) arrangert for 26. gang den 26. og 28. oktober. Det blir sendt ut invitasjoner til alle som kan stille i starten av september. Demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo kan velge inntil to representanter som kan stille for å representere deres sak. Dette er en god mulighet for å sette det dere mener og jobber for på agendaen. Har din organisasjon lyst til å melde på representanter? Send oss en mail på organisasjon@ungorg.no.

Les mer om UBM her

Hva skjer med sakene når UBM er over?

De fem sakene som får flest stemmer sendes direkte til politikerne i bystyret, som behandler dem politisk. Gjennom året følger Sentralt ungdomsråd sakene videre, og jobber for å få gjennomslag for sakene. Saker som blir diskutert på UBM er også viktige for å si ifra om hva ungdom i Oslo bryr seg om, så om din organisasjon jobber for noe de mener er viktig for byen så er det lurt å sende inn saken. UBM er rett og slett den viktigste arenaen for å ta opp enkeltsaker som er viktige for ungdom i Oslo, og hvor dere har størst mulighet for å påvirke livene til unge.

Ønsker du å påvirke Oslo-politikken på andre måter? Les våre tips her.

Tre gjennomslag fra UBM

Lurer du på hva som kan bli faktisk politikk etter å ha blitt foreslått for UBM? Her er tre saker fra UBM som har fått gjennomslag i Oslos bystyre: «Gi oss noen å snakke med – styrk psykologtjenesten», «Moderne rasisme og diskriminering inn i læreplanen» og «Karakter SEX: Bedre seksualitetsundervisning». Du kan følge SUR på Instagram og Facebook for å få oppdateringer om arbeidet de gjør.

Husk: fristen for å foreslå saker til UBM er 19. oktober.