Osloungdommens frivillighetsmelding 2020/2021

Vi i UngOrg skal lanserer i dag vår andre Frivillighetsmelding. Rapporten gir et innblikk i hvordan det står til med den unge frivilligheten, og fokuserer særlig på hvordan koronapandemien har rammet organisasjonslivet.

Av UngOrg

Året som har gått har gitt mange utfordringer for den unge frivilligheten. Vi har måttet stenge ned, og har ikke kunne møttes på flere måneder. Den unge frivilligheten har blittsnudd på hodet og blitt preget av stor usikkerhet. Organisasjoner har måttet sette aktiviteten sin på pause på ubestemt tid, og mange har gått over til digital drift.

Status og veien videre

Osloungdommens frivillighetsmelding 2020/2021 belyser utfordringene som den unge frivilligheten har kjent på, og gir både beslutningstakere og unge tillitsvalgte tips til hvordan utfordringene kan møtes og løses.

Digital lansering

Rapporten ble lansert i dag 23. mars, live på Facebook. Under lanseringen ble innholdet i rapporten lagt fra, vi hørte fra ulike personer i den unge frivilligheten. Vi fikk blant annet høre innlegg fra:

  • DNT Ung ved Josephine Kjelsrud
  • Skeiv Ungdom ved Maja Filip Sommerseth

Arrangementet ble avsluttet med en panelsamtale med følgende deltagere:

  • Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet (SV)
  • Sofia Rana, medlem byutviklingsutvalget (Rødt)
  • Mehmet Kaan Inan, medlem av kultur- og utdanningsutvalget (Høyre)

Du kan se hele lanseringen i videoen nedenfor.
Lanseringen starter 07:30 i videoklippet.

Har du spørsmål om innholdet i rapporten?
Ta kontakt med styreleder i UngOrg Victoria Opheim Galåen (victoria@ungorg.no).