Styret i UngOrg

Foreslår å endre driftsstøtteordningen

– Kulturetaten følger UngOrgs ønske om endring av grunnlagsår 

Å drive organisasjon under korona har vært utfordrende for mange. Noen organisasjoner har vokst, mens mange har slitt med rekrutteringen i det som har vært et spesielt år. Derfor har UngOrg foreslått at organisasjoner burde kunne velge hvilket år som skal være grunnlagsåret for å søke driftstøtte fra Oslo kommune. Et gjennomslag for forslaget vil bidra til mer økonomisk forutsigbarhet i barne-og ungdomsorganisasjonene.

Hva er et grunnlagsår? Les mer om det nederst i saken. 

Foreslår å la organisasjonene velge grunnlagsår 

Kulturetaten i Oslo kommune har sendt inn et forslag til byrådet om at organisasjoner skal kunne velge mellom medlemstallene i 2019 eller 2020 når de søker om driftsstøtte. Forslaget om endring gjelder for søknader som sendes inn i 2021. 

På dagens lanseringen av ungdommens frivillighetsmelding bekreftet Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet dette:

– Vi ser på muligheten for at organisasjoner skal kunne velge mellom 2019 eller 2020 tall som grunnlagsår for driftsstøtte. Vi jobber med dette nå, og vil få en avklaring på det kjemperaskt, kunne Gamal fortelle. 

Under lanseringen av Osloungdommens frivillighetsmelding ble økonomisk forutsigbarhet trukket fram som et viktig tiltak for å sikre videre drift i barne- og ungdomsorganisasjonene. 

– Det er veldig bra at Oslo kommune legger opp til forutsigbarhet og fleksibilitet i søknadsprosessen for frivilligheten, det kommer godt med i en vanskelig tid for byens unge frivillighet. Om forslaget vedtas av bystyret blir det forhåpentligvis enklere å planlegge for årene som kommer, sier Victoria Opheim Galåen, styreleder i UngOrg.

Les Osloungdommens frivillighetsmelding 2021/2022 her. 

Hva er et grunnlagsår?
Dette er året som legger grunnlaget for å regne ut hvor mye organisasjonen kan få i støtte. Antallet medlemmer organisasjonen hadde i grunnlagsåret er det Oslo kommune regner ut fra når de gir økonomisk støtte. Tidligere har grunnlagsåret alltid vært to år før det året man søker om støtte til. Om forslaget går gjennom kan man velge hvilket år: Det mer normale året 2019, eller pandemiåret 2020.