Ny behovsplan for idrett- og friluftsliv er vedtatt!

På bystyremøtet 16. desember ble ny behovsplan for idrett- og friluftsliv vedtatt. Behovsplanen er dokumentet som skal være veiledende for utviklingen av idrettsanlegg og friluftsområder fra 2021 til 2030.

UngOrg samlet medlemsorganisasjoner

Det har kommet mange gode innspill i høringsrunden om behovsplanen. I vår samlet UngOrg flere medlemsorganisasjoner for å gi et felles innspill på denne. Det var et veldig godt møte der vi kom frem til mye interessant.

Det er vårt klare inntrykk at spørsmålene som stilles fra bymiljøetaten i arbeidet med behovsplanen ikke gjenspeiler alle ungdommer i Oslo. Målet med behovsplanen bør være å både lytte til de som er organisert i idrett- og friluftsliv, men også de som ikke er det.

Skal flere bruke friluftsområder i fremtiden er det viktig at kommunen lytter til innspill og ønsker fra de som driver med egentrening eller som ikke bruker friluftsområder. På den måten får vi flere til å bruke friluftsområder. Det er dessverre et ensidig fokus på den organiserte idretten, og det går utover de som ikke har et idrettslag de er en del av.

Medvirkningsmulighetene må forbedres

Spørsmålene som ble stilt av bymiljøetaten forutsetter at man allerede har en interesse for organisert idrett eller friluft. Dersom kommunen skal nå sitt mål om at «Oslo skal være godt tilrettelagt for idrett og friluftsliv, spesielt for barn og unge», må man lytte til disse gruppene og inkluderer en større andel barn og unge i medvirkningsarbeidet.

UngOrg er glad for at Rødt, Venstre og Høyre er enige med oss i dette. Vi håper de vil presse på byrådspartiene til å satse på egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Oslo fremover. Dette kan vi oppnå gjennom å legge til rette for gode medvirkningsarenaer for flere ungdom. Det er viktig at samarbeidet forbedres og at det gis ressurser til dette. Det er tross alt bydelene som kjenner nærmiljøet sitt best.