Pressekonferanse med byrådslederen: Barn og unge prioriteres først

Det var knyttet stor spenning til om Oslo kommune åpnet for lettelser i korona-tiltakene da byrådsleder Raymond Johansen holdt pressekonferanse onsdag 20. januar. Etter at regjeringen myket noe opp nasjonalt, var det ventet at disse lettelsene ikke kom til å gjelde Oslo.

I Oslo bor mennesker trangere og smitten sprer seg raskere hos oss enn i andre deler av vårt langstrakte land. Vi er i en særsituasjon gjennom å være det byrådsleder Raymond Johansen kaller “den eneste egentlige storbyen i Norge”.

 

Nødvendig lettelser for barn og unge

En ellers alvorstung byrådsleder kunne likevel gi noen positive nyheter til barn og unge i byen vår. Selv om den sosiale nedstengingen fortsetter, har byrådet åpnet for at fritidsaktiviteter for barn i barneskolealder åpner igjen, og at fritidsklubber åpnes med en begrensing på 20 personer og strenge smittevernregler.

En ellers alvorstung byrådsleder kunne likevel gi noen positive nyheter til barn og unge i byen vår. Selv om den sosiale nedstengingen fortsetter, har byrådet åpnet for at fritidsaktiviteter for barn i barneskolealder åpner igjen, og at fritidsklubber åpnes med en begrensing på 20 personer og strenge smittevernregler.

Byrådet varsler at:

  • Fritidsaktiviteter og idrett innendørs for barn i barneskolealder åpner igjen.
  • Et begrenset tilbud på fritidsklubbene åpnes igjen. Opptil 20 personer kan samles med strenge smittevernregler.

Dette er etter UngOrg sitt syn helt nødvendig for å skjerme de mest sårbare barn og unge i Oslo. Vi er glad for at byrådet vektlegger barn og unge når de starter en gjenåpning i tråd med synkende smittetall. Byrådsleder Raymond Johansen var også tydelig på at dersom den positive trenden fortsetter, vil byrådet flytte ungdomsskolene fra rødt til gult nivå.

Vi kommer til å følge situasjonen nøye i tiden fremover.

Er du usikker på hvilke regler som gjelder for din organisasjon? Ta kontakt med oss på organisasjon@ungorg.no, så vil vi hjelpe deg!