Still til styret i UngOrg 2021/2022!

Er du ung, engasjert og med et brennende hjerte for ung frivillighet? Da søker vi deg til styret i UngOrg for 2021/2022! 

UngOrg er en paraplyorganisasjon for ca. 60 barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo, og jobber for å styrke den unge frivilligheten og unges muligheter i hovedstaden. Enten om du har mye eller bare litt organisasjonserfaring ser vi etter deg som liker utfordringer, ha det gøy og gjøre Oslo til et bedre sted for ungdom. 

Virker dette interessant? Les videre! 

 

En helt unik erfaring

Styret til UngOrg er litt annerledes enn andre organisasjonsstyrer som man kanskje er vant med. UngOrg-styret er nemlig ikke et direkte «arbeidende» styre, men har ansvar for mange organisatoriske saker rundt den daglige driften av UngInfo-senteret, med personale, budsjett, medlemsorganisasjoner og mye annet spennende! I tillegg jobber man mye med politiske saker for å bedre livet for ungdom og ung frivillighet i Oslo. Det kan være gjennom å delta på høringer, skrive uttalelser om saker som gjelder ungdom, og gjøre lobbyarbeid opp mot politikere på rådhuset. Høres dette ut som noe for deg? Da kan du melde din interesse via dette skjemaet.  

Det er hovedsakelig tre ulike verv man kan stille til: 

  • Styreleder 
  • Nestleder 
  • Styremedlem

Styret i UngOrg

Som styreleder har man ansvaret for hele UngOrg-styret og ekstra ansvar sammen med daglig leder over hele UngOrg og UngInfo. Man forbereder saker til styremøte, jobber med nestleder og daglig leder i Arbeidsutvalget, og har generelt overordnet ansvar for alt. Vervet er honorert, og krever en del arbeid dag til dag og mellom styremøter.

Som nestleder har man mer ansvar enn et styremedlem. Man jobber tett med styreleder. og daglig leder, og sitter også i arbeidsutvalget. Man leder kanskje et utvalg innad i styret eller tar på seg ekstra oppgaver der det trengs eller ønskes. 

Som styremedlem forventes det at man møter opp på styremøte en gang i måneden, forberede sakspapir, deltar aktivt i utvalgsarbeid, samt arbeid mellom styremøtene som fordeles innad i styret. 

Det forventes for alle verv at man deltar på ett styremøte i måneden, deltar aktivt i utvalgsarbeid, samt saksforberedende arbeid mellom styremøtene. Vervet som styreleder og nestleder krever mer arbeid før og mellom styremøtene, samt at man må delta på AU-møter. Vervet som nestleder og styremedlem blir honorert per møte man deltar på, mens vervet som styreleder blir honorert med et månedlig beløp. For å kunne stille til styret er det viktig at man er medlem i en av UngOrg sine medlemsorganisasjoner. Du kan se hvilke organisasjoner som er medlem i UngOrg her

Virker dette spennende? Da håper vi at du fyller ut skjemaet under og stiller til valg! Her er det også mulighet til å sende inn innspill om du kjenner eller vet om noen som vi absolutt burde ta kontakt med!

 

Ta kontakt med valgkomiteen

Valgkomiteen vil ta kontakt med aktuelle kandidater for et intervju i løpet av januar. Årsmøtet i UngOrg vil finne sted onsdag 17. mars 2021.

Har du noen spørsmål enten om UngOrg, det å stille til verv, eller noe annet? Ta kontakt med valgkomiteens leder, Kristine Meek Stokke, på valgkomite@ungorg.no eller tlf. 95471101.

Valgkomiteen 2020/2021:

  • Kristine Meek Stokke (Leder)
  • Kristofer Olai Ravn Stavseng 
  • Saida Tufa 
  • Adrian Gran Von Hall
  • Emelie Kjærnli Kristiansen

Bli medlem av neste års valgkomite

Det er også mulighet for å stille til valgkomiteen for neste år. Hvis du ønsker det fyller du ut skjemaet og huker av på «valgkomite». Valgkomitearbeidet starter som regel i september/oktober før årsmøtet i mars. Valgkomiteen har ca. ett møte i måneden, samt kontinuerlig arbeid for å finne gode kandidater. Det er tre plasser i valgkomiteen, og to varaer. 

Trykk her for å komme til skjema hvor du kan nominere deg selv eller andre.