Ungdomshøringen 2020: Ungdom om korona

Hva er viktig for barn og unge i Oslo? På Ungdomshøringen kan unge mellom 13 og 18 år si sin mening til politikerne. Hvert år arrangerer UngOrg en ungdomshøring på oppdrag fra Oslo kommune. Ungdomshøring er en måte å innhente ungdoms meninger og uttalelser om saker som angår dem. Oslo kommune har valgt å ha en fast, årlig høring med tema som er byomfattende for ungdom i Oslo. Slik sikrer Oslo kommune at ungdom blir hørt, i tråd med barnekonvensjonens artikkel 12. Målet med høringen er at ungdoms interesser og synspunkter kommer frem og kan bli tatt hensyn til når politikken utformes. 

I 2020 er temaet for høringen «Ungdom om korona», og hele rapporten kan du lese HER

Koronakrisen har påvirket hele samfunnet. Ungdom har merket konsekvensene av krisen spesielt. Etter nedstengingen i mars ble livet snudd opp ned for mange. Sårbar ungdom var spesielt utsatt. Hva tenker ungdom om smittevern, psykisk helse i nedstengingsperioden, hjemmeskole og kommunikasjon fra myndighetene? Alt dette og litt til får du svar på hvis du blir med på vår digitale rapportlansering 25.11 kl. 15.00 på Facebook!
Arrangementet vil bli streamet på UngOrg sin Facebook-side.

Arrangementet vil bli innledet av byrådsleder Raymond Johansen.
Deretter skal Sentralt Ungdomsråd i Oslo, Elevorganisasjonen i Oslo og Barneombudet holde hvert sitt innlegg. Etter dette vil det bli en samtale om «veien ut av koronakrisen» med ungdom- og bystyrepolitikere Rauand Ismail (MDG) og Hassan Nawaz (Høyre).

 

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen vil avslutte arrangementet.

Vi håper du vil delta på årets viktigste arrangement for ungdom! Spørsmål kan rettes via mail til politisk rådgiver i UngOrg, Phillip André Charles på phillip@ungorg.no.