Nye smitteverntiltak i Oslo

Oppdatert 9.11.2020: De nye smittevernreglene i Oslo som nå er gjeldende (mandag 9. november), skal være en sosial nedstenging av byen. Alle de nye tiltakene som er innført kan man lese mer om her. For frivilligheten er det spesielt disse punktene som er viktige:

  • Alle sosiale samlinger utenfor private hjem forbys
  • All fritidsaktivitet for voksne stenges
  • Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek
  • Det innføres rødt nivå med forsterkede smittevernstiltak og mindre grupper på videregående skole, og rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene
  • Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på cuper og turneringer, heller ikke utenbys.
Samtidig understrekes det fra Oslo kommune at organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge er unntatt forbudet. Dette innebærer også organiserte aktiviteter i regi av barne- og ungdomsfrivilligheten. For å lese mer om hvordan disse kan gjennomføres i tråd med bestemmelsene, viser vi til smittevernveilederen til LNU.

Smittesituasjonen i Oslo er alvorlig. For å få smitten må alle ta ansvar. Byrådet i Oslo har innført nye retningslinjer som får konsekvenser for store deler av samfunnet vårt.

Digitale møter

Byrådet har sagt at de ønsker å opprettholde tilbud til barn og unge så godt som mulig. All fritidsaktivitet for voksne stenges, men aktivitet til barn og unge opprettholdes. Det er likevel vår anbefaling at barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo ikke legger opp til fysiske møter, men heller legger til rette for digital aktivitet hvis dette lar seg praktisk gjøre.

Rødt nivå på VGS

Det innføres rødt nivå og mindre grupper på alle videregående skoler i Oslo. Byrådet har også bedt ungdomsskolene å forberede seg på det samme. Dersom du har planlagt aktivitet på skoler i Oslo anbefaler vi at dette utsettes til over nyåret.

UngOrg har stor forståelse for at dette er tøft for mange. Likevel er det viktig at vi setter de sårbare i samfunnet først og gjør som helsemyndighetene sier. Dette klarer vi sammen!

 

Artikkel publisert 27.10.2020:

Mandag 26.10.2020 la regjeringen og byrådet i Oslo frem nye smitteverntiltak som blir gjeldende fra torsdag 29. oktober klokken 12:00. Vi har vært i dialog med Oslo kommune om deltakelse på arrangement og aktiviteter vil telle på de 10 personene man kan ha som «sosiale kontakter» hver uke. I Aftenposten tirsdag 27.10.2020 bekrefter byrådet at en slik deltakelse IKKE vil telle som sosiale kontakter. Dere kan altså ha møter, aktiviteter, og skape møteplasser uten at deres medlemmer og tillitsvalgte «bruker opp» sine sosiale kontakter.

Dette er vi veldig glade for. Det er spesielt viktig at frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner får ha aktiviteter og arrangementer for barn og unge nå. Dere som frivillige, ansatte og ildsjeler er med på å gjøre denne spesielle tiden litt lettere for mange tusen barn og unge som trenger trygge og sosiale møteplasser.

Byrådet har varslet at den lokale forskriften blir kunngjort på torsdag. Da vil vi gi dere mer oppdatert informasjon om hvilke eventuelle konsekvenser dette vil ha på deres arrangement og aktivitet, og få en endelig bekreftelse på «sosiale kontakter» på fritidsaktiviteter.

I mellomtiden kan dere planlegge som normalt innenfor de nye smitteverntiltakene. Alle arrangementer skal følge smittevernveilederen for frivillige organisasjoner som er utarbeidet av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Frivillighet Norge. Denne oppdateres nå fortløpende etter de nye tiltakene.

Intensjonen med smitteverntiltakene nå er at hver enkelt person har kontakt med så få mennesker som mulig, og reising på tvers av byer/bydeler/miljøer begrenses i så stor grad som mulig.

Hvor mange deltakere kan vi være på et arrangement i Oslo?

Det skal alltid være én meters avstand mellom deltakere, uansett om det er innendørs eller utendørs.

  • Innendørs uten faste sitteplasser: 20 personer – lokalt tiltak
  • Innendørs med faste sitteplasser : 200 personer – nasjonalt tiltak
  • Utendørs uten faste sitteplasser: 200 personer – nasjonalt tiltak
  • Utendørs med faste sitteplasser: 600 personer (i tre kohorter på 200 personer) – nasjonalt tiltak

Med fast seteplassering menes at den enkelte deltakeren blir anvist en sitteplass som skal benyttes under hele arrangementet. Det er ikke et krav om at setet er tildelt på forhånd gjennom reservering, nummerte plasser.

Påbud om munnbind innendørs der man ikke kan holde en meters avstand i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet, og ikke ved kortvarige passeringer av andre.

For de nasjonale tiltakene kommer ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement i tillegg til dette antallet deltakere.

Trykk her for å lese alle tiltak som blir gjeldende fra torsdag 29. oktober på Oslo kommune sine nettsider. Natt til onsdag 28. oktober blir også de nasjonale tiltakene gjeldene. Du kan lese disse her.

Kan man fortsatt låne møterom hos UngOrg?

Ja! Selv om flere av de ansatte hos oss har hjemmekontor igjen, er det mulig å låne møterom hos oss. Dere kan låne både org-rommet (opp til 7 personer) og UngInfo-senteret (opp til 14 personer). Les mer om muligheten og reserver rom her.

Vi har fått tilskudd fra UngOrgs aktivitetstilskudd – hva gjør vi nå? 

Vi oppfordrer alle mottakere av tilskuddet til å gjennomføre arrangementene hvis det er mulig innenfor gjeldende smitteverntiltak. Har dere spørsmål eller ønsker en sparringspartner om dette kan dere ta kontakt med organisasjonsrådgiver Agnes Nærland Viljugrein (agnes@ungorg.no).

Må våre ansatte ha hjemmekontor?

Oslo kommune har innført påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt det er praktisk mulig. Helsedirektoratet har en egen veileder for punkter man bør vurdere for bruk av hjemmekontor. Det er viktig at man tar hensyn til smittesituasjonen i Oslo når man gjør disse vurderingene. Hjemmekontor bør benyttes når man kan opprettholde et kvalitetsmessig godt tilbud ved hjelp av digitale løsninger. I flere barne- og ungdomsorganisasjoner er det unge arbeidstakere som ikke har like store muligheter til å ha en god arbeidsstasjon hjemme på grunn av bosituasjonen. Det er viktig at dere som arbeidsgiver husker på HMS-ansvaret dere har for ansatte; uansett hvor de jobber.