UngOrgs aktivitetstilskudd 2020: SØK NÅ!

Takket være byråden for kultur, idrett, og frivillighet,  Omar Samy Gutal, skal UngOrg i to runder  dele ut 2 millioner på vegne av Oslo kommune!

Pengene skal gå til frivillig aktiviteter for barn og unge i Oslo – og din organisasjon kan søke!

Fra og med i dag, 1. juli 2020, åpner vi første søknadsrunde Søknadsfristen er 18. juli, og tilskuddet vi deler ut er på 750 000. All informasjon om hvordan du søker, hva slags aktiviteter du kan søke om tilskudd til og søknadsskjema finner du på www.ungorg.no/aktivitet